Korona opatrenia pre živnostníkov

Prinášame Vám prehľad najdôležitejších opatrení pre SZČO spojených s koronavírusom:
Oblasti opatrení

Príspevky od štátu

1. kategória živnostníkov

 • V prípade, že SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny, štát jej na základe čestného vyhlásenia poskytne príspevok v závislosti od poklesu tržieb (platí pre marec):
  • pokles o 10 %, príspevok 90 eur
  • pokles o 20 %, príspevok 150 eur
  • pokles o 30 %, príspevok 210 eur
  • pokles o 40 %, príspevok 270 eur
 • V prípade, že SZČO bola nemocensky a dôchodkovo poistená do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny, štát jej na základe čestného vyhlásenia poskytne príspevok v závislosti od poklesu tržieb (platí pre apríl a neskoršie mesiace):
  • pokles o 20 %, príspevok 180 eur
  • pokles o 40 %, príspevok 300 eur
  • pokles o 60 %, príspevok 420 eur
  • pokles o 80 %, príspevok 540 eur
 • Pokles tržieb sa určí nasledovne:
  • porovná sa marec 2020 s marcom 2019 (apríl 2020 s aprílom 2019, atď.) alebo
  • porovná sa marec 2020 s celoročným priemerom za rok 2019
  • porovná sa marec 2020 s februárom 2020 (apríl 2020 s februárom 2020, atď.), ak nie je k dispozícii údaj z roka 2019
 • V prípade, že živnostník je aj zamestnávateľom, pričom nemal povinne zatvorenú prevádzku, má nárok na príspevok v závislosti od poklesu tržieb aj na každého zamestnanca.
 • Pokiaľ je živnostník aj zamestnávateľom, pričom mal povinne zatvorenú prevádzku, má nárok na preplatenie 80 % platov zamestnancov. Viac v časti Zamestnávateľ.

2. kategória živnostníkov

V prípade, že SZČO nebola nemocensky a dôchodkovo poistená do 31.03.2020, alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny a nemala iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti od 13.03.2020, štát jej na základe žiadosti poskytne paušálny príspevok 210 eur mesačne (105 eur za marec 2020).

Odklad platby zdravotných a sociálnych odvodov za 03/2020

 • Pri poklese tržieb o viac ako 40 % sa splatnosť odvodov za 03/2020 posúva až na 31.07.2020.
 • Pokles tržieb sa určí rovnako ako v prípade príspevku od štátu:
  • porovná sa marec 2020 s marcom 2019 alebo
  • porovná sa marec 2020 s celoročným priemerom za rok 2019
  • porovná sa marec 2020 s februárom 2020, ak nie je k dispozícii údaj z roka 2019
 • Odklad odvodov sa týka len tých živnostníkov, ktorí založili živnosť skôr ako 01.02.2020.

Odpustenie platby sociálnych odvodov za 04/2020

 • Povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO nie je na základe čestného vyhlásenia povinná zaplatiť sociálne odvody za 04/2020, ak v apríli 2020 mala povinne zatvorenú prevádzku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva najmenej na 15 dní.

Odpustenie platby preddavkov na daň z motorových vozidiel

 • Živnostník nie je povinný platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie.
 • Daň z motorových vozidiel vysporiada živnostník na základe daňového priznania k dani z motorových vozidiel do lehoty na  jeho podanie.

Odpustenie platby preddavkov na daň z príjmov

Živnostník nie je na základe vyhlásenia povinný platiť preddavky na daň z príjmov, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie, ak mu poklesli tržby o viac ako 40 %.

Odpočet daňovej straty

 • Živnostník môže jednorazovo započítať neuplatnené daňové straty za roky 2015 až 2018 v maximálnej úhrnnej výške 1 000 000 eur, a to v daňovom priznaní, ktorého lehota na podanie uplynie v roku 2020.

Podanie daňového priznania k dani z príjmov

Živnostník je oprávnený podať daňové priznanie k dani z príjmov do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie a v tej istej lehote je splatná aj daň z príjmov.

Ošetrovanie člena rodiny

 • Nárok na ošetrovanie člena rodiny (OČR) vzniká živnostníkovi pri
  • ošetrovaní dieťaťa do 11-ho roku života
  • ošetrovaní chorého dieťaťa do 16-ho roku života
  • ošetrovaní dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18-ho roku života
  • ošetrovaní príbuzného, ak je zariadenie sociálnych služieb zatvorené
 • Nárok na OČR patrí živnostníkovi na základe čestného vyhlásenia aj spätne od 16.03.2020.
 • OČR vypláca živnostníkovi Sociálna poisťovňa od prvého dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu počas celého obdobia pandémie.
 • Pri nároku na OČR Sociálna poisťovňa nesleduje, či živnostník dosahuje príjem počas poberania ošetrovného.

Karanténna PN

 • Karanténnu PN platí po 27.03.2020 Sociálna poisťovňa už od 1. dňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.
 • Pri klasickej PN platia pravidlá tak ako doteraz, t.j. prvé 3 dni 25 % a ďalšie dni 55 % denného vymeriavacieho základu.

Odklad splátok úverov

 • Živnostníci si môžu splátky úverov odložiť na základe žiadosti až o 9 mesiacov, splátky lízingov si môžu odložiť celkovo až o 6 mesiacov.
 • Počas odkladu splátok sa však úvery budú naďalej úročiť.
 • Odklad splátok sa nevzťahuje na kreditné karty.
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo