Podanie daňového priznania

Vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb nie je vôbec jednoduchá záležitosť, je to hotová veda, ktorá sa musí riadiť platnými účtovnými a daňovými zákonmi. 

V daňovom priznaní sa nesmie zabudnúť na žiadny príjem, ktorý mal daňovník v uplynulom zdaňovacom období. 

My v TaxWise chápeme, že každý človek a hlavne živnostník sa musí venovať  predovšetkým svojej činnosti a nemá čas ani energiu učiť sa zákony.

Preto vám ponúkame možnosť zveriť vaše daňové priznanie do našich rúk. Kvalitne a správne vyplníme vaše daňové priznanie a podáme ho na daňový úrad. Všetko bez potreby osobnej návštevy. 

 

V roku 2021 sme vypracovali a podali pre našich klientov 100 daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (za rok 2020)

V roku 2022 záujem o vypracovanie a podanie DPFO (za rok 2021) významne vzrástol a my sme sumárne podali až 200 daňových priznaní pre našich klientov.

Kompletné vypracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb ponúkame od 30 Eur.

V roku 2021 sme viac ako polovicu daňových priznaní našich klientov vypracovali za cenu do 50 Eur.

Nezáväzný formulár na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu 2021

Sme účtovným partnerom 490 spokojných klientov.

Jednoduchý postup na vypracovanie a podanie daňového priznania:

 1. Po vyplnení nezáväzného formulára vás budeme kontaktovať a prediskutujeme spolu všetky dokumenty, ktoré budeme od vás potrebovať.
 2. Následne vám emailom zašleme presný zoznam podkladov, na ktorých sme sa telefonicky dohodli.
 3. Doručené podklady a informácie spracujeme a zašleme vám kalkuláciu vašej dane na schválenie.
 4. Po odsúhlasení podáme vaše daňové priznanie na daňový úrad.
 5. Na záver od nás obdržíte vaše podané daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania a prípadnú platobnú inštrukciu na úhradu dane.
portrait of young unshaven company director in glasses holding head with hands, looking aside with tired and unhappy face expression, being exhausted after hard day at work.

Kto musí podľa zákona vyplniť a podať daňové priznanie z príjmu fyzických osôb?

 • Fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu  2 255,72 Eur. 
 • Živnostníci (SZČO)
 • Zamestnanci, ktorí mali aj iné príjmy ako príjem zo zamestnania
 • Zamestnanci, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane
 • Osoba, ktorá mala aj príjem zo zahraničia,
 • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem podľa osobitných predpisov ako napríklad: veterinár, tlmočník, znalec, audítor
 • Fyzická osoba, ktorá predala nehnuteľnosť do piatich rokov od jej nadobudnutia
 • Fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť
 • Fyzická osoba, ktorá dosiahla príjem z autorskej činnosti, umeleckého výkonu, poskytnutia diela

Príklady dokumentov, ktoré sú najčastejšie potrebné na vypracovanie a podanie daňového priznania

 • potvrdenie o príjme od  zamestnávateľa,
 • vydané faktúry,
 • prijaté faktúry a bločky v prípade uplatňovania reálnych výdavkov,
 • bankové výpisy,
 • príjmové pokladničné doklady,
 • rodný list dieťaťa,
 • potvrdenie o úhradách na DDS (III. pilier),
 • identifikačné údaje subjektu pre darovanie 2 % z daní,
 • potvrdenie z Úradu práce pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na nezamestnanú manželku alebo manžela,
 • potvrdenie z banky pre uplatnenie daňového bonusu  na zaplatené úroky,
 • kúpno-predajné zmluvy pri príjme z predaja nehnuteľnosti,

Zaujímavosť, o ktorej ste možno nevedeli:

Daňové priznanie sa oplatí podať pracujúcemu dôchodcovi, ak jeho jediný zdaniteľný príjem bol zo zamestnania a za rok 2021 nepresiahol v úhrne sumu 2255,72 Eur a ak mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z tohto príjmu. Na základe podaného daňového priznania, pri splnení vyššie uvedených podmienok, sa mu tieto preddavky na daň vrátia. 

Daňový preplatok sa vracia iba ak je jeho suma vyššia ako 5 Eur.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo