Podanie daňového priznania fyzických osôb

Vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb nie je vôbec jednoduchá záležitosť, je to hotová veda, ktorá sa musí riadiť platnými účtovnými a daňovými zákonmi. 

V daňovom priznaní sa nesmie zabudnúť na žiadny príjem, ktorý mal daňovník v uplynulom zdaňovacom období. 

My v TaxWise chápeme, že každý človek a hlavne živnostník sa musí venovať  predovšetkým svojej činnosti a nemá čas ani energiu učiť sa zákony.

Preto sme pre Vás pripravili možnosť spracovania daňového priznania pomocou systému Accai, vďaka ktorému si môžete vytvoriť daňové priznanie intuitívne s našou podporou.

Vyplnením dotazníka po registrácii v nami vytvorenom systéme Accai Vám umožňujeme intuitívne vypracovať daňové priznanie. Kvalitne a správne vyplnené daňové priznanie po úplnej kontrole Vám podáme na daňový úrad. Všetko bez potreby osobnej návštevy. 

Kompletné vypracovanie a podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb ponúkame od 40 Eur.

Nezáväzný formulár na vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu 2023

Sme účtovným partnerom viac ako 600 spokojných klientov.

Jednoduchý postup na vypracovanie a podanie daňového priznania:

 1. Po vyplnení nezáväzného formulára vás budeme kontaktovať a prediskutujeme spolu všetky dokumenty, ktoré budeme od vás potrebovať.
 2. Následne vám emailom zašleme presný zoznam podkladov, na ktorých sme sa telefonicky dohodli.
 3. Doručené podklady a informácie spracujeme a zašleme vám kalkuláciu vašej dane na schválenie.
 4. Po odsúhlasení podáme vaše daňové priznanie na daňový úrad.
 5. Na záver od nás obdržíte vaše podané daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania a prípadnú platobnú inštrukciu na úhradu dane.
portrait of young unshaven company director in glasses holding head with hands, looking aside with tired and unhappy face expression, being exhausted after hard day at work.

Kto musí podľa zákona vyplniť a podať daňové priznanie z príjmu fyzických osôb?

 • Fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2023 presiahli sumu 2 461,41€
 • Živnostníci (SZČO)
 • Zamestnanci, ktorí mali aj iné príjmy ako príjem zo zamestnania
 • Zamestnanci, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane
 • Osoba, ktorá mala aj príjem zo zahraničia
 • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem podľa osobitných predpisov ako napríklad: veterinár, tlmočník, znalec, audítor
 • Fyzická osoba, ktorá predala nehnuteľnosť do piatich rokov od jej nadobudnutia
 • Fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť
 • Fyzická osoba, ktorá predala nehnuteľnosť do piatich rokov od jej nadobudnutia
 • Fyzická osoba, ktorá dosiahla príjem z autorskej činnosti, umeleckého výkonu, poskytnutia diela

Príklady dokumentov, ktoré sú najčastejšie potrebné na vypracovanie a podanie daňového priznania

 • potvrdenie o príjme od  zamestnávateľa,
 • vydané faktúry,
 • prijaté faktúry a bločky v prípade uplatňovania reálnych výdavkov,
 • bankové výpisy,
 • príjmové pokladničné doklady,
 • rodný list dieťaťa,
 • potvrdenie o úhradách na DDS (III. pilier),
 • identifikačné údaje subjektu pre darovanie 2 % z daní,
 • potvrdenie z Úradu práce pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na nezamestnanú manželku alebo manžela,
 • potvrdenie z banky pre uplatnenie daňového bonusu  na zaplatené úroky,
 • kúpno-predajné zmluvy pri príjme z predaja nehnuteľnosti,

Zaujímavosť, o ktorej ste možno nevedeli:

Daňové priznanie sa oplatí podať pracujúcemu dôchodcovi, ak jeho jediný zdaniteľný príjem bol zo zamestnania a za rok 2021 nepresiahol v úhrne sumu 2255,72 Eur a ak mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z tohto príjmu. Na základe podaného daňového priznania, pri splnení vyššie uvedených podmienok, sa mu tieto preddavky na daň vrátia. 

Daňový preplatok sa vracia iba ak je jeho suma vyššia ako 5 Eur.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo