Podanie daňového priznania

Vyplniť daňové priznanie z dani z príjmov fyzických osôb nie je vôbec jednoduchá záležitosť, je to hotová veda, ktorá sa musí riadiť platnými účtovnými a daňovými zákonmi. 

V daňovom priznaní sa nesmie zabudnúť na žiadny príjem, ktorý mal daňovník v uplynulom zdaňovacom období. 

My v TaxWise chápeme, že každý človek a hlavne živnostník sa musí venovať  predovšetkým svojej činnosti a nemá čas ani energiu učiť sa zákony.

Preto vám ponúkame možnosť zveriť vaše daňové priznanie do našich rúk. Kvalitne a správne vyplníme vaše daňové priznanie a podáme ho na daňový úrad. Všetko bez potreby osobnej návštevy. 

 

Pripomíname, že daňové priznanie z dani z príjmu za rok 2021 musí daňovník podať na daňový úrad a zároveň daň musí byť zaplatená do 31.marca 2022.

Kompletné vypracovanie a podanie daňového priznania vám ponúkame od 30 Eur.

V roku 2021 sme viac ako polovicu daňových priznaní našich klientov vypracovali za cenu do 50Eur.

Nezáväzný formulár na podanie daňového priznania z dani z príjmu 2021

Sme účtovným partnerom 420 spokojných klientov.

nadacia tatrabanka
pacho matrtaj z hybe
bright ideas logo bez gradientu a 3d.svg
accai logo colored.svg

Jednoduchý postup na vypracovanie a podanie daňového priznania:

 1. Po vyplnení nezáväzného formulára vás budeme kontaktovať a prediskutujeme spolu všetky dokumenty, ktoré budeme od vás potrebovať.
 2. Následne vám emailom zašleme presný zoznam podkladov, na ktorých sme sa telefonicky dohodli.
 3. Doručené podklady a informácie spracujeme a zašleme vám kalkuláciu vašej dane na schválenie.
 4. Po odsúhlasení podáme vaše daňové priznanie na daňový úrad.
 5. Na záver od nás obdržíte vaše podané daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania a prípadnú platobnú inštrukciu na úhradu dane.
tired businesswoman

Kto musí podľa zákona vyplniť a podať daňové priznanie z príjmu fyzických osôb?

 • Fyzická osoba, ktorej celkové zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu  2 255,72 Eur. 
 • Živnostníci (SZČO)
 • Zamestnanci, ktorí mali aj iné príjmy ako príjem zo zamestnania
 • Zamestnanci, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane
 • Osoba, ktorá mala aj príjem zo zahraničia,
 • Fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem podľa osobitných predpisov ako napríklad: veterinár, tlmočník, znalec, audítor
 • Fyzická osoba, ktorá predala nehnuteľnosť do piatich rokov od jej nadobudnutia
 • Fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť
 • Fyzická osoba, ktorá dosiahla príjem z autorskej činnosti, umeleckého výkonu, poskytnutia diela

Príklady dokumentov, ktoré sú najčastejšie potrebné na vypracovanie a podanie daňového priznania

 • potvrdenie o príjme od  zamestnávateľa,
 • vydané faktúry,
 • prijaté faktúry a bločky v prípade uplatňovania reálnych výdavkov,
 • bankové výpisy,
 • príjmové pokladničné doklady,
 • rodný list dieťaťa,
 • potvrdenie o úhradách na DDS (III. pilier),
 • identifikačné údaje subjektu pre darovanie 2 % z daní,
 • potvrdenie z Úradu práce pre uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na nezamestnanú manželku alebo manžela,
 • potvrdenie z banky pre uplatnenie daňového bonusu  na zaplatené úroky,
 • kúpno-predajné zmluvy pri príjme z predaja nehnuteľnosti,

Zaujímavosť, o ktorej ste možno nevedeli:

Daňové priznanie sa oplatí podať pracujúcemu dôchodcovi, ak jeho jediný zdaniteľný príjem bol zo zamestnania a za rok 2021 nepresiahol v úhrne sumu 2255,72 Eur a ak mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z tohto príjmu. Na základe podaného daňového priznania, pri splnení vyššie uvedených podmienok, sa mu tieto preddavky na daň vrátia. 

Daňový preplatok sa vracia iba ak je jeho suma vyššia ako 5 Eur.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo