Personalistika a mzdy

Mzdová agenda a pracovné právo sú neustále meniacimi sa oblasťami. Vyznať sa v tom, na čo majú zamestnanci právo a aké práva a povinnosti z toho vyplývajú pre samotných zamestnávateľov si vyžaduje neprestajne sledovať súvisiacu legislatívu. Plánujete vyslať svojho zamestnanca do zahraničia a potrebujete pre neho formulár PDA1? Alebo potrebujete pomoc s nastavením správneho úväzku pre samotného konateľa? Naši klienti veľmi dobre vedia, že sa na nás môžu kedykoľvek obrátiť s otázkami týkajúcimi sa pracovného práva.

Nezáväzný záujem o mzdovú agendu

Naši experti Vám radi poskytnú tieto služby:

  • mesačné zúčtovanie miezd a odvodov
  • registrácia zamestnancov v Sociálnej a zdravotných poisťovniach
  • kalkulácia rezerv k nevyčerpaným dovolenkám a odmenám
  • zastupovanie pri kontrolách zo strany Sociálnej a zdravotných poisťovní
  • zostavovanie prehľadov, hlásení a ročných zúčtovaní dane
  • vyúčtovanie cestovných výdavkov
  • príprava platobných inštrukcií k úhrade miezd a odvodov
  • poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
  • poradenstvo v oblasti vysielania zamestnancov
  • príprava interných smerníc v oblasti personálnej agendy
Personalistika a mzdy

Cenník spracovania miezd a súvisiacich služieb:

Kompletná mzdová agenda 10 € / zamestnanec / mesiac
Prihlásenie / odhlásenie slovenského zamestnanca 15 € / zamestnanec / prihláška resp. odhláška
Prihlásenie / odhlásenie zahraničného zamestnanca 25 € / zamestnanec / prihláška resp. odhláška
Ročné zúčtovanie / hlásenie k dani zo závislej činnosti 10 € / zamestnanec / rok
Objednať spracovanie miezd
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo