Daňové poradenstvo

Je v dnešných náročných časoch daňové poradenstvo ešte vôbec dôležité, plní naďalej významnú úlohu? Odpoveď je jednoznačná, dnes nepostačuje len jednoduché zaúčtovanie dokladov a domnievať sa, že na nič ostatné už nie je potrebné myslieť. My v TaxWise preto nielen posudzujeme správnosť jednotlivých podnikateľských transakcií z hľadiska slovenskej a medzinárodnej daňovej legislatívy, ale navrhujeme aj riešenia, ako si svoje príjmy čo najlepšie zoptimalizovať, a tak si legálnym spôsobom znížiť svoju daňovú povinnosť. Plánujete vykonávať podnikateľské aktivity aj v zahraničí? Na základe našich bohatých odborných skúseností Vám poradíme, na čo všetko si dávať v zahraničí pozor.

Ak sa zaujímate o tieto oblasti, ste na správnom mieste:

 • komplexné slovenské a medzinárodné daňové poradenstvo
 • registrácie pre DPH
 • zostavovanie daňových priznaní
 • zastupovanie pred finančnými inštitúciami
 • zastupovanie pri miestnych zisťovaniach a daňových kontrolách
 • daňová optimalizácia
 • voľba najoptimálnejšej formy podnikania
 • vypracovanie daňových stanovísk
 • transferové dokumentácie
 • posudzovanie vzniku stálych prevádzkarní
 • daňový audit / Due Diligence
 • posúdenie zmlúv z daňového hľadiska
 • zdaňovanie expatriotov na území Slovenska
 • zlúčenia (fúzie) a vklady do spoločností
TaxWise s.r.o. - daňové poradenstvo
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo