Flexibilné balíky

V spoločnosti TaxWise účtujeme mnoho novozaložených s.r.o., a preto máme tomu prispôsobené aj naše balíky služieb. Tie sú vytvorené tak, aby malé spoločnosti nemuseli platiť zbytočne veľa za vedenie účtovníctva, pokiaľ majú len niekoľko faktúr, pokladničných blokov alebo transakcií na bankovom účte.

Výhody pre účtovníctvo

  • Platíte len za to, čo skutočne zaúčtujeme.
  • Balík sa Vám prispôsobuje každý mesiac.
  • Možnosť dohodnúť fixný paušál.
flexibline baliky accai taxwise

Balíky služieb

Princíp flexibilných balíkov je v tom, že fakturovaná suma sa stanovuje podľa skutočne zaúčtovaných účtovných prípadov (položiek) za daný mesiac. Je teda možné, že bez potreby podpisovania dodatku k zmluve jeden mesiac zaplatíte za vedenie účtovníctva 120 € a ďalší len 50 €. Minimálna odmena je nastavená tak, aby zohľadňovala komunikáciu s klientom a čas strávený účtovaním. Ďalšie balíky zohľadňujú prevažne už len čas strávený účtovaním dokladov.

Momentálne ponúkame našim klientom 3 balíky služieb za vedenie účtovníctva, ktoré začínajú od 50 €. Nad 100 účtovných položiek fakturujeme 1 euro za každú ďalšiu účtovnú položku.

ročné doúčtovanie - TaxWise

Ročné doúčtovanie

Môže sa stať, že z dôvodu oneskoreného doručenia dokladov účtujeme do už vyfakturovaného mesiaca ďalšie účtovné prípady. Môže ísť o prípady neobsahujúce DPH, ale aj o účtovné prípady týkajúce sa a ovplyvňujúce DPH s povinnosťou podania dodatočného DPH priznania. Takáto situácia nastáva najčastejšie začiatkom roka, kedy pri uzatváraní účtov a vypracovávaní účtovnej závierky za predchádzajúci kalendárny rok dodatočne účtujeme účtovné prípady ešte do decembra. Tieto účtovné prípady, ktoré neboli predmetom fakturácie fakturujeme ako dodatočné účtovné položky spolu s účtovnou závierkou.

Daňové poradenstvo, konzultácie a administratívne služby

Daňové poradenstvo poskytované daňovými poradcami, konzultácie poskytované senior účtovníkmi, partnermi a daňovými poradcami, ako aj administratívne služby poskytované účtovníkmi a asistentkou nie sú zahrnuté v mesačných balíkoch. Fakturujeme ich na základe skutočne odpracovaných hodín, a to hodinovou sadzbou podľa cenníka.

Príklady, kedy sa jedná o platené a neplatené účtovné a daňové poradenstvo.

Daňové poradenstvo - TaxWise
Paušálne fakturácie - TaxWise

Paušálna fakturácia

Nie každej spoločnosti vyhovuje flexibilná fakturácia na základe počtu účtovných položiek. Sú klienti, ktorí uprednostňujú rovnakú fakturáciu každý mesiac. Fixnú fakturáciu uprednostňujú klienti kvôli vopred naplánovanému rozpočtu nákladov alebo z dôvodu nastavenia mesačného trvalého príkazu na úhradu našich faktúr, prípadne z iného dôvodu. Aj v takomto prípade sa vieme s klientom individuálne dohodnúť a splniť jeho požiadavku na fakturáciu paušálnej odmeny za vedenie účtovníctva a v prípadne záujmu aj za ďalšie služby.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo