Finančné plánovanie & kontroling

Finančné plánovanie resp. budgeting a kontroling by sme mohli charakterizovať ako kombináciu metód a postupov, ktoré podporujú celý proces finančného riadenia organizácie. Tento proces začína zostavením finančných plánov, väčšinou v podobe odhadovaného výkazu ziskov a strát, resp. plánu nákladov a výnosov, odhadovanej súvahy, plánu investícií a projektov a v neposlednom rade plánu cash flow resp. peňažných tokov.

o fin planovani

Finančný kontroling obsahuje postupy, zásady a prostriedky, ktorými organizácia monitoruje a kontroluje smerovanie, prideľovanie a využívanie svojich finančných zdrojov. Finančný kontroling je základom riadenia zdrojov a prevádzkovej efektívnosti v každej organizácii.

Predpokladom úspechu každej spoločnosti sú zdravé financie podporené vhodným finančným plánovaním a kontinuálnou kontrolou finančných a ekonomických aktivít.

Malí a strední podnikatelia mnohokrát funkciou plánovania a kontrolingu v spoločnosti nedisponujú. Dôvodom sú najčastejšie vysoké dodatočné náklady na túto aktivitu. Skúsený finančný analytik, kontrolór alebo manažér je pre menšiu spoločnosť veľmi drahý. Využívanie externej poradenskej spoločnosti pre túto oblasť zas na našom území nie je zvykom a keďže takéto služby poskytujú väčšinou veľké consultingové firmy, je cena takejto služby tiež pomerne vysoká.

My v TaxWise chceme poskytnúť našim klientom možnosť hlbšie pochopiť a efektívnejšie spravovať ich podnikové financie tak, aby to bolo pre nich výhodné. Chápeme, že živnostník alebo menšia s.r.o. nepotrebuje zamestnávať odbornú finančnú pozíciu na plný úväzok. Preto radi vstúpime do úlohy externého poskytovateľa služieb plánovania a kontrolingu. Spolupracovať môžeme už od pár hodín mesačne pri poskytovaní pravidelného reportingu, môžeme vás podporiť pri zostavovaní finančných plánov na budúce obdobia alebo pri úprave tých súčasných. Radi zanalyzujeme finančnú situáciu vašej spoločnosti a prekonzultujeme ďalšie kroky.

Každá ponuka je individuálna, ušitá na mieru potrebám vášho podnikania. Neváhajte nás kontaktovať a detaily prejdeme osobne. Vyskúšajte si podnikanie s podporou finančného riadenia na úrovni veľkých firiem a korporácií za zlomok nákladov s rovnakým účinkom!

o financnej analyze
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo