TaxWise tím: 17 účtovníkov a mzdárov.

biznis fotenie ba 223 jano 576x1024 modified

Vedenie TaxWise s.r.o.

Ing. Ján Svočák

Konateľ spoločnosti, daňový poradca, biznis developer a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a  administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.

biznis fotenie ba 210 palo 768x1024 modified (1)

Ing. Pavol Grožaj

Konateľ a partner spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v  Bratislave. V  rokoch 2006 až 2008 absolvoval úspešne aj dvojročné štúdium účtovníctva AAT v  Anglicku ukončené stupňom Level 4. Od roku 2006 sa plnohodnotne venuje poradenstvu a  účtovníctvu. Hovorí plynule anglicky.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik

Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a  Právnickú fakultu v  Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a  zdravotné predpisy, pracovné a  obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky

Účtovníci a mzdári tímu TaxWise

TaxWise tím - účtovník 1
TaxWise tím - účtovník 2
TaxWise tím - účtovník 3
TaxWise tím - účtovník 4
TaxWise tím - účtovník 5
TaxWise tím - mzdárka
TaxWise tím - účtovník 6
TaxWise tím - účtovník 7
TaxWise tím - účtovník 8

Spolupracujeme

Okrem účtovných a daňovo-poradenských služieb v TaxWise ponúkame našim klientom aj širokú paletu administratívnych služieb, aby ste mohli venovať svoj drahocenný čas hlavne biznisu. Našich klientov veľmi dobre poznáme, efektívnym spôsobom si posúvame interne informácie, aby aj v prípade neprítomnosti jedného kolegu sme vedeli Vašim požiadavkám plnohodnotne vyhovieť. Na druhej strane sú informácie o Vašom podnikaní u nás v bezpečí, internými procesmi máme dostatočne zabezpečenú ochranu Vašich údajov.

Vedenie TaxWise s.r.o.
bright ideas logo bez gradientu a 3d.svg

Bright Ideas

Nové podnikateľské projekty našich klientov si často vyžadujú zakladanie nových spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností alebo živností. Spoločnosť Bright Ideas sa venuje zakladaniu s. r. o. a vykonáva zmeny vo firmách, či ďalším entitám viac ako 8 rokov. Má už viac ako 7000 referencií. Je tak absolútnym lídrom na trhu.

accai logo colored.svg

Accai

Jedinečné online riešenie, ktoré kombinuje bezplatný fakturačný nástroj, otvorené bankovníctvo, automatizované účtovníctvo v reálnom čase spojené s interaktívnym reportingom, a to všetko s využívaním najmodernejších technológií a umelej inteligencie.

logo webbanner

SKDP

Ako daňoví poradcovia a členovia Slovenskej komory daňových poradcov garantujeme našim klientom poskytovanie služieb na vysokej odbornej úrovni. Popri neustálom vzdelávaní sa absolvujeme aj pravidelné školenia organizované komorou, čím udržiavame krok v neustále sa meniacom legislatívnom prostredí.

História

Spoločnosť TaxWise so sídlom v  Bratislave bola založená v máji 2016. Počiatky tejto spoločnosti však siahajú ešte omnoho ďalej, a síce do roku 2007, kedy bola založená spoločnosť Bright Ideas.

Spoločnosť Bright Ideas bola založená za účelom zakladania nových spoločností,  vedenia účtovníctva a poradenstva. Do dnešného dňa založila už viac ako 6000 spoločností (prevažne s.r.o.). Jej hlavným predstaviteľom je od začiatku Ján Svočák.

V roku 2016 pristúpil k Jánovi Svočákovi obchodný partner Pavol Grožaj a založili spolu spoločnosť TaxWise, čím došlo k odčleneniu účtovných a poradenských činností do spoločnosti TaxWise s.r.o. Spoločnosť Bright Ideas sa odvtedy intenzívne venuje predovšetkým zakladaniu nových spoločností a  spoločnosť TaxWise sa venuje predovšetkým účtovníctvu, daňovému poradenstvu a spracovaniu miezd.

Súčasnosť

Začiatkom roka 2020 pristúpil do spoločnosti daňový poradca Ľuboš Čandik, čím sa odborná úroveň poskytovaná spoločnosťou TaxWise výrazne posilnila.

Spoločnosť TaxWise od svojho počiatku kontinuálne a  neustále rastie. Aj v náročných obdobiach sa neustále snažíme o rozvoj a zvyšovanie kvality, rozširujeme ponuku našich služieb a nasledujeme smer automatizácie. Krízové situácie pre nás znamenajú nie hrozbu, ale príležitosť, ako sa odlíšiť od ostatných.

Účtovníctvo a mzdy spracovávame v programe Pohoda. Naše služby poskytujeme v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Vízia budúcnosti

O 5-10 rokov účtovníctvo, ako ho poznáme dnes, nebude existovať. Väčšinu manuálnych úkonov nahradí automatizácia. Špecializované účtovno-analytické tímy budú previazané s biznisom oveľa viac ako je tomu dnes.

Analýza spracovávaných dát v reálnom čase a v rukách (mobilných telefónoch) majiteľov a manažérov bude absolútnou nevyhnutnosťou. Bez nej sa moderný podnikateľ nezaobíde a neuspeje.

Aj preto sme sa ako spoločnosť rozhodli pozerať na budúcnosť cez moderné technológie, ktoré sa snažíme implementovať do interných procesov a komunikácie s klientom. Taktiež sme sa rozhodli investovať do nových technológií a vyvíjame vlastný účtovno-fakturačný nástroj založený na využívaní umelej inteligencie.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo