Tím 11 účtovníkov a mzdárov starajúcich sa o 280 klientov.

Vedenie TaxWise s.r.o.

Ing. Ján Svočák

Ing. Ján Svočák

Konateľ spoločnosti, daňový poradca, biznis developer a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a  administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik

Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a  Právnickú fakultu v  Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a  zdravotné predpisy, pracovné a  obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky

Ing. Pavol Grožaj

Ing. Pavol Grožaj

Konateľ a  partner spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v  Bratislave. V  rokoch 2006 až 2008 absolvoval úspešne aj dvojročné štúdium účtovníctva AAT v  Anglicku ukončené stupňom Level 4. Od roku 2006 sa plnohodnotne venuje poradenstvu a  účtovníctvu. Hovorí plynule anglicky.