Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo nie je len plnenie si zákonnej povinnosti, ale predstavuje aj výborný nástroj, ako si udržať prehľad o vlastnej firme. Vďaka účtovníctvu dokážete lepšie posúdiť a zhodnotiť, kde sa momentálne Vaša spoločnosť nachádza. Na základe účtovných výstupov a reportingu si viete lepšie určiť správny smer a orientáciu do budúcna. My v Taxwise, ako Váš silný a stabilný partner, sa snažíme optimalizovať Vaše náklady na účtovníctvo aj prostredníctvom postupnej automatizácie.

Rozsah účtovných služieb:

 • priebežné vedenie účtovníctva
 • kontrola účtovných dokladov
 • zostavenie daňových priznaní k DPH
 • priebežné účtovné poradenstvo
 • zostavenie účtovných závierok a daňových priznaní
 • účtovný reporting
 • vyhotovenie vyúčtovaní pracovných ciest
 • spracovanie štatistických výkazov
 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov a dokumentov
 • správne posúdenie a zaúčtovanie dokladov v účtovnom programe
 • prejdenie problematických a nejasných dokladov s klientom
 • vedenie skladovej evidencie
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • vedenie pokladničnej knihy v domácej a cudzej mene
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • príprava hlásení pre INTRASTAT, NBS a štatistiku
 • inventarizácia účtov a závierkové účtovné operácie
 • príprava interných smerníc v oblasti účtovníctva
 • sprevádzanie pri audite
 • spracovanie predbežnej daňovej kalkulácie ešte pred koncom roka
 • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu
 • spracovanie a podávanie DPH priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov
 • evidencia majetku a zostavenie odpisových plánov

Ako prebieha spolupráca?

pripomienka

Každý mesiac pripomenieme doručenie dokladov.

prevzatie

Doklady doručíte osobne, poštou alebo elektronicky.

kontrola

Skontrolujeme formálnu správnosť dokladov.

účtovanie

Vaše doklady čo najskôr zaúčtujeme.

riziká

Upozorníme na prípadné účtovné a daňové riziká.

poradenstvo

Zodpovieme Vaše účtovné, daňové a mzdové otázky.

vykazovanie

Zostavíme, skontrolujeme, podáme priznania a výkazy.

reporting

Pravidelne zašleme výstupy z Vášho účtovníctva.

Cenník účtovníctva

do 40 účtovných položiek

mesačne
43
 •  

do 70 účtovných položiek

mesačne
70
 •  

do 100 účtovných položiek

mesačne
95
 •  

viac ako 100 účtovných položiek

za každú položku navyše
0,80
 •  

Nadväzujúce služby

Pokiaľ chcete mať istotu, že Vám v budúcnosti nehrozia negatívne finančné dopady pri prípadných daňových kontrolách, potrebujete mať za sebou skúseného daňového poradcu. Posúdime Vám nielen Vaše transakcie z hľadiska dane z príjmov a DPH, ale Vám aj navrhneme najoptimálnejší model podnikania.

Pravidelným výstupom z účtovníctva sú DPH priznania, kontrolné a súhrnné výkazy. Tieto nestačí len jednoducho vygenerovať a podať na daňový úrad, ale potrebujete im venovať aj náležitú pozornosť, aby údaje v nich boli správne. Inak Vám hrozia sankcie.

Zamestnávate zamestnancov? Len dostatočne zdatný mzdový účtovník Vám pri spracovaní miezd dokáže vždy správne zohľadniť PN-ky, ošetrovné, dovolenky a náhrady mzdy pri iných prekážkach. Správne zaúčtovanie miezd je následne tiež veľmi dôležité.

Naše najčítanejšie články

4 dôvody prečo si vybrať TaxWise s.r.o.

 1. transparentné ceny

  Transparentné ceny

  U nás sa Vám fakturovaná suma stanovuje podľa skutočne zaúčtovaných účtovných prípadov. Ak dokladov máte málo, aj cena za účtovníctvo tomu odpovedá. Ak sa Vám darí a dokladov máte viac, cena transparentne odzrkadľuje počet účtovných položiek.

 2. Inovatívnosť

  Inovatívnosť

  Ani účtovníctvo sa nevyhýba automatizácii procesov. Okrem vylepšovania vlastných interných procesov pracujeme aj na vývoji vlastného účtovno-fakturačného nástroja založeného na umelej inteligencii, vďaka ktorému pracujeme efektívnejšie.

 3. Komplexné služby

  Komplexné služby

  Vy nám len odovzdáte Vaše doklady a o všetko ostatné sa postaráme my. Doklady nielen zaúčtujeme, ale ich aj skontrolujeme a upozorníme Vás na súvisiace okolnosti, aby ste predišli prípadným daňovým a účtovným rizikám a negatívnym finančným dopadom.

 4. Informovanosť

  Informovanosť

  O každej dôležitej zmene účtovných a daňových predpisov budete včas informovaní, aby ste dokázali promptne zareagovať a nastaviť Váš biznis tak, aby ste legálne ušetrili čo najviac na daniach a odvodoch.