Vedenie účtovníctva, ktoré sa mesačne prispôsobí.

Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo nie je len plnenie si zákonnej povinnosti, ale predstavuje aj výborný nástroj, ako si udržať prehľad o vlastnej firme. Vďaka účtovníctvu dokážete lepšie posúdiť a zhodnotiť, kde sa momentálne Vaša spoločnosť nachádza. Na základe účtovných výstupov a reportingu si viete lepšie určiť správny smer a orientáciu do budúcna. My v Taxwise, ako Váš silný a stabilný partner, sa snažíme optimalizovať Vaše náklady na účtovníctvo aj prostredníctvom postupnej automatizácie.

 • sprevádzanie pri audite
 • vedenie skladovej evidencie
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu
 • evidencia majetku a zostavenie odpisových plánov
 • príprava hlásení pre INTRASTAT, NBS a štatistiku
 • príprava interných smerníc v oblasti účtovníctva
 • vedenie pokladničnej knihy v domácej a cudzej mene
 • inventarizácia účtov a závierkové účtovné operácie
 • prejdenie problematických a nejasných dokladov s klientom
 • správne posúdenie a zaúčtovanie dokladov v účtovnom programe
 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov a dokumentov
 • spracovanie predbežnej daňovej kalkulácie ešte pred koncom roka
 • spracovanie a podávanie DPH priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov

Rozsah účtovných služieb:

 • priebežné vedenie účtovníctva
 • kontrola účtovných dokladov
 • zostavenie daňových priznaní k DPH
 • priebežné účtovné poradenstvo
 • zostavenie účtovných závierok a daňových priznaní
 • účtovný reporting
 • vyhotovenie vyúčtovaní pracovných ciest
 • spracovanie štatistických výkazov

Sme účtovným partnerom 600 spokojných klientov.

Ako prebieha spolupráca?

 1. pripomienka

  Každý mesiac pripomenieme doručenie dokladov.

  1
 2. prevzatie

  Doklady doručíte osobne, poštou alebo elektronicky.

  2
 3. kontrola

  Skontrolujeme formálnu správnosť dokladov.

  3
 4. účtovanie

  Vaše doklady čo najskôr zaúčtujeme.

  4
 5. komunikácia

  Nejasnosti ohľadne dokladov si s Vami odkomunikujeme.

  5
 6. riziká

  Upozorníme na prípadné účtovné a daňové riziká.

  6
 7. poradenstvo

  Zodpovieme Vaše účtovné, daňové a mzdové otázky.

  7
 8. vykazovanie

  Zostavíme, skontrolujeme, podáme priznania a výkazy.

  8
 9. reporting

  Pravidelne zašleme výstupy z Vášho účtovníctva.

  9

Flexibilné balíky

V spoločnosti TaxWise účtujeme mnoho novozaložených s.r.o., a preto máme tomu prispôsobené aj naše balíky služieb. Tie sú vytvorené tak, aby malé spoločnosti nemuseli platiť zbytočne veľa za vedenie účtovníctva, pokiaľ majú len niekoľko faktúr, pokladničných blokov alebo transakcií na bankovom účte.

Výhody pre účtovníctvo

 • Platíte len za to, čo skutočne zaúčtujeme.
 • Balík sa Vám prispôsobuje každý mesiac.
 • Možnosť dohodnúť fixný paušál.

Viac informácií ohľadne flexibílnych balíkov.

obr na web taxwise bannery

Cenník účtovníctva

do 40 účtovných položiek

mesačne
50
 •  

do 70 účtovných položiek

mesačne
85
 •  

do 100 účtovných položiek

mesačne
120
 •  

viac ako 100 účtovných položiek

za každú položku navyše
1
 •  

- 10% zľava na účtovníctvo

Doručenie dokladov do 7. dňa v mesiaci

Našim klientom dávame bonus za skoré doručenie účtovných dokladov vo výške 10% (zľava sa týka odmeny za vedenie účtovníctva). Zámerom ponúkanej zľavy je nielen zaúčtovať doklady čo najskôr ale aj spracovať a podať daňové priznanie k DPH ešte pred 15-tym dňom v mesiaci.

Aby Vám nárok na bonus vznikol, je potrebné, aby ste nám doručili podstatnú časť účtovných dokladov do 7-ho dňa v mesiaci a zároveň mali v danom čase uhradené všetky naše faktúry. V prípade, že sa Vám nepodarí doručiť nejaký doklad včas, ale nám ho doručíte dodatočne s tým, že bude naplnený náš zámer ponúkanej zľavy, o zľavu určite neprídete.

Skoré doručovanie dokladov
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo