Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo nie je len plnenie si zákonnej povinnosti, ale predstavuje aj výborný nástroj, ako si udržať prehľad o vlastnej firme. Vďaka účtovníctvu dokážete lepšie posúdiť a zhodnotiť, kde sa momentálne Vaša spoločnosť nachádza. Na základe účtovných výstupov a reportingu si viete lepšie určiť správny smer a orientáciu do budúcna. My v Taxwise, ako Váš silný a stabilný partner, sa snažíme optimalizovať Vaše náklady na účtovníctvo aj prostredníctvom postupnej automatizácie.

Ponúkame Vám široký rozsah účtovných služieb:

  • priebežné vedenie účtovníctva
  • formálna kontrola účtovných dokladov
  • priebežné účtovné poradenstvo
  • zostavenie DPH priznaní, kontrolných výkazov, súhrnných výkazov
  • príprava hlásení pre INTRASTAT, NBS a štatistiku
  • účtovný reporting
  • zostavenie účtovných závierok a daňových priznaní
  • sprevádzanie pri audite
  • príprava interných smerníc v oblasti účtovníctva
TaxWise s.r.o. - vedenie -učtovníctva