Cenník vedenia účtovníctva, poradenstva a miezd.

Mesačná odmena za vedenie účtovníctva:

Do 40 účtovných položiek 60 € / mesiac
Do 70 účtovných položiek 105 € / mesiac
Do 100 účtovných položiek 150 € / mesiac
Každá ďalšia účtovná položka 1,2 € / položka

Účtovná položka je pohyb v účtovnom denníku. Je to okrem iného aj prijatá resp. vystavená faktúra, DPH na prijatej resp. vystavenej faktúre, pokladničný doklad, DPH na pokladničnom doklade, pohyb na bankovom účte, interný doklad (zmluvy, poistenia, príp. iné interné položky).

Objednať vedenie účtovníctva

Poradenské, konzultačné a administratívne služby k základnému balíku (extra služby):

Junior účtovník / asistentka 40 € / začatá hodina
Účtovník, mzdový účtovník 60 € / začatá hodina
Senior účtovník, senior mzdový účtovník 70 € / začatá hodina
Asistent daňového poradcu / hlavný účtovník 80 € / začatá hodina
Daňový poradca, partner 120 € / začatá hodina

Extra služby sú fakturované pre činnosti neuvedené v cenovej ponuke vrátane konzultačných a poradenských služieb pri spracovaní účtovnej závierky, pri spracovaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel, spracovaní účtovníctva.

Objednať daňové poradenstvo

Mzdové účtovníctvo a súvisiace služby:

Kompletná mzdová agenda 14 € / zamestnanec / mesiac
Prihlásenie / odhlásenie slovenského zamestnanca 15 € / zamestnanec / prihláška resp. odhláška
Prihlásenie / odhlásenie zahraničného zamestnanca 25 € / zamestnanec / prihláška resp. odhláška
Ročné zúčtovanie / hlásenie k dani zo závislej činnosti 15 € / zamestnanec / rok
Objednať spracovanie miezd

Ďalšie služby poskytované nad rámec balíkov služieb:

Účtovná závierka od 150 €
Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby 60 € / hodina
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel 12 € / priznanie + 12 € / 1 vozidlo
Dohľad nad dátovou schránkou (www.slovensko.sk) 2 € / mesiac
Vzdialený prístup – účtovný program Pohoda 200 € / zriadenie + 15 € / mesiac

Účtovná závierka je fakturovaná na základe skutočne odpracovaných hodín pri použití hodinových sadzieb uvedených v bode 2, minimálne však vo výške 150 eur resp. minimálne vo výške priemerného mesačného paušálu daného roka.

Ceny sú platné od 1.7.2024. Do tohto dátumu je platný cenník, ktorý bol platný od 1. júla 2023.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo