Odklad daňového priznania

Odklad daňového priznania

Z  dôvodu situácie okolo koronavírusu prijala vláda niekoľko opatrení na zmiernenie dopadov súčasnej krízy. Jedným z opatrení je odpustenie sankcie za oneskorené podanie daňového priznania k dani z príjmov a odpustenie sankcie za oneskorenú úhradu splatnej dane, keďže je zjavné, že sa tieto povinnosti nepodarí všetkým daňovníkom do konca marca 2020 splniť.

Verejnosťou sa však nesprávne šíri informácia, že sa predĺžila lehota na podanie daňového priznania fyzických a právnických osôb bez potreby podania oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, tzv. odkladu daňového priznania.

Nepodanie daňového priznania v lehote do konca marca prípadne nepodanie odkladu môže priniesť daňovým subjektom negatívne dopady, pokiaľ vláda zmenou legislatívy neprinesie zmiernenie aj v tomto smere.

Vyššie preddavky od 1. apríla do 30. júna 2020

V prípade, že daňový subjekt bol na základe daňového priznania za kalendárny rok 2018 povinný platiť preddavky na daň z príjmov alebo mu na základe daňového priznania za kalendárny rok 2019 vznikne povinnosť platenia preddavkov a nepodá daňové priznanie alebo si nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania v lehote do konca marca 2020, môže to pre neho priniesť negatívne dôsledky v podobe povinnosti platenia vyšších preddavkov ako by inak mohol byť povinný.

Vyššie sociálne odvody od 1. júla do 30. septembra 2020 pre živnostníkov

Takisto živnostníci si legálnym spôsobom môžu ovplyvňovať platenie sociálnych odvodov, a to tým, že v lehote na podanie daňového priznania podajú buď samotné daňové priznanie alebo daňovému úradu oznámia predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, že si na to nedajú pozor, môžu na to tiež doplatiť vyššími odvodmi na sociálne poistenie.

Nemožnosť poukázania 1%, resp. 2% dane z daňového priznania

Ďalšou konzekvenciou spojenou s nepodaním daňového priznania alebo oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v lehote do konca marca 2020 je možnosť poukázania 1 % resp. 2 % zaplatenej dane na osobitné účely. Pokiaľ chcú daňové subjekty prostredníctvom daňového priznania poukázať 1 % resp. 2 % zaplatenej dane na osobitné účely, musia podľa aktuálneho legislatívneho stavu v lehote do konca marca 2020 daňové priznanie buď podať alebo oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

Naše odporúčanie:

Podanie daňového priznania alebo odkladu

Vzhľadom na skutočnosť, že zákonná lehota na podanie daňového priznania a na úhradu splatnej dane do 31. marca 2020 sa nemení, odporúčame všetkým právnickým aj fyzickým osobám buď daňové priznanie v lehote do konca marca 2020 podať a daň aj zaplatiť alebo podať daňovému úradu oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.
Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo