Čo je daňové a účtovné poradenstvo?

Daňové poradenstvo

Daňový poradca poskytujúci daňové alebo účtovné poradenstvo naráža pri fakturácii z času na čas na otázku svojich klientov, čo presne fakturuje. Táto otázka sa vynára obzvlášť v účtovných spoločnostiach, ktoré popri vedení účtovníctva poskytujú klientom aj daňové a iné poradenstvo.

TaxWise ako spoločnosť zaoberajúca sa vedením účtovníctva, poskytovaním daňového a mzdového poradenstva sme sa touto formou rozhodli bližšie vysvetliť, ako fakturácia poradenstva prebieha u nás. Poskytovanie daňového resp. účtovného poradenstva fakturujeme na základe reálneho času stráveného poskytovaním poradenstva. Odmena za poskytovanie poradenstva sa okrem času odvíja aj od osoby, ktorá poskytuje poradenstvo, pričom môže ísť o daňového poradcu, partnera, junior alebo senior účtovníka.

Nie všetok čas reálne strávený poskytovaním daňového a účtovného poradenstva aj v skutočnosti vyfakturujeme. Pre Váš lepší obraz uvádzame praktické príklady, kedy daňové a účtovné poradenstvo fakturujeme a kedy nie.

automatizacia a digitalizacia.png

Neplatené daňové poradenstvo

 • Poradenstvo pre klienta trvá krátko (do 5 minút), prípadne si daňový poradca zisťuje názor iného daňového poradcu k rozoberanému problému. Takúto činnosť v našej fakturácii nezohľadňujeme.
 • Osobné stretnutia, telefonáty a emailová komunikácia, kedy sa daňový poradca informuje u klienta, ako mu ide podnikanie resp. ako sa darí klientovi vo všeobecnosti, nepodlieha fakturácii.
 • Účtovník pri účtovaní konkrétneho dokladu si nie je úplne istý, akým spôsobom daný doklad zaúčtovať, pričom ale nejde o zložitý účtovný prípad. Účtovník sa príde poradiť za daňovým poradcom. Daňový poradca venuje svoj čas účtovníkovi, pritom ale neposudzuje doklad z daňového resp. účtovného hľadiska, ale len poskytuje vysvetlenie účtovníkovi.
 • Príprava stanoviska alebo odpovede na otázku klienta trvá z rôznych dôvodov daňovému poradcovi dlhšie, ako by bolo objektívne a obhájiteľné. Po individuálnom zvážení nefakturujeme tento čas nad objektívny rámec klientovi vôbec.
 • Daňový poradca nemôže ovládať z hlavy všetky predpisy týkajúce sa daňového práva, ale pri riešení zložitej problematiky si musí danú oblasť niekedy do hĺbky naštudovať a dohľadať k tomu dostupnú literatúru. Štúdium a vyhľadávanie súvisiacich zdrojov nad rámec daňového poradenstva klientom nefakturujeme.
 • Daňová oblasť je jednou z najčastejšie sa meniacich legislatívnych oblastí. Dbáme na to, aby naši klienti boli neustále informovaní, a preto pripravujeme pre našich klientov informačné materiály. Čas strávený prípravou informačných materiálov v našej fakturácii nenájdete.
 • Nikto nie je neomylný a každému z nás sa niekedy môže stať, že neposkytne klientovi úplne správnu informáciu (výnimka neexistuje). Ak by takáto situácia nastala, voči klientovi nielenže nesieme plnú zodpovednosť, ale takéto poradenstvo klientovi aj nefakturujeme.

Platené daňové poradenstvo

 • Príprava stanoviska daňovým poradcom na žiadosť klienta podlieha fakturácii.
 • Tak isto odpovede klientom na rôzne otázky z daňovej, účtovnej, prípadne inej oblasti, ktoré zodpovedá daňový poradca, zohľadňujeme v našej fakturácii.
 • Účtovník pri účtovaní konkrétneho dokladu narazí na zložitejší problém a ide sa poradiť za daňovým poradcom. Pokiaľ nejde o jednoduchý účtovný prípad a daňový poradca musí posúdiť doklad z účtovného resp. daňového hľadiska, tak takýto výkon fakturujeme.
 • Pri kontrole účtovníctva, kontrole DPH priznania alebo pri zostavovaní účtovnej závierky a daňového priznania narazíme na problém alebo na možné riziká, na ktoré sme povinní klienta upozorniť. Takéto poradenstvo následne zohľadňujeme v našej faktúre.
 • V rámci komunikácie s klientom nám klient poskytne takú informáciu, na základe ktorej my identifikujeme u klienta možné daňové riziká. Klienta na tieto riziká upozorníme a zohľadníme takéto poradenstvo pri fakturácii.
Likvidacia Spolocnosti A Jej Vymaz
uvodzovky.png

Pre TaxWise klientov pripravujeme rôzne zaujímavé témy z daňovej, účtovnej a súvisiacej oblasti, ktoré pomáhajú našim klientom pri podnikaní. Ani takéto poradenstvo našim klientom nefakturujeme.

biznis fotenie ba 223 jano 576x1024 modified

Ing. Ján Svočák

Daňový poradca

biznis fotenie ba 210 palo 768x1024 modified (1)

Ing. Pavol Grožaj

Účtovný poradca

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik

Daňový poradca

uvodzovky.png

Účtovné poradenstvo

Neplatené účtovné poradenstvo

 • Krátke telefonáty s klientom (do 5 minút) týkajúce sa účtovného poradenstva v našej fakturácii nezohľadňujeme.
 • Podobne krátke písomné odpovede klientom a krátke stretnutia (do 5 minút) týkajúce sa účtovného poradenstva klientom nefakturujeme.
 • Účtovník junior pri účtovaní konkrétneho dokladu potrebuje pomoc skúsenejšieho kolegu senior účtovníka, pričom nepôjde o posudzovanie dokladu z účtovného hľadiska, ale len o poskytnutie vysvetlenia junior účtovníkovi.
 • Účtovník pri účtovaní konkrétneho dokladu alebo pri posudzovaní problematiky alebo otázky klienta sa ide poradiť za daňovým poradcom. Daňový poradca účtovníkovi buď len poradí, ako daný doklad zaúčtovať resp. problém vyriešiť, alebo posudzuje hlbšie daňovo-účtovnú problematiku. V týchto situáciách čas, ktorý s danou vecou strávi účtovník, klientom nefakturujeme.

Platené účtovné poradenstvo

 • V prípade, že klient nedodá faktúru alebo iný doklad na zaúčtovanie, pričom tento doklad je nevyhnutný k vedeniu účtovníctva a účtovník následne kontaktuje dodávateľa, aby nám predmetný doklad dodal, takéto účtovné poradenstvo klientom fakturujeme.
 • Ak príde osobne klient a potrebuje prekonzultovať s účtovníkom nejakú problematiku, pričom nejde len o krátke stretnutie, tak takéto poradenstvo zohľadňujeme v našej fakturácii.
 • Podobne ak klient potrebuje telefonicky alebo písomne vysvetliť nejakú účtovnú problematiku, poradenstvo poskytované junior alebo senior účtovníkom fakturujeme.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo