Nákup služieb z pohľadu DPH

Nákup služieb z pohľadu DPH

Pri službách dodaných zahraničnou osobou z EÚ alebo tretej krajiny, pri ktorých je daňová povinnosť platiť DPH na Slovensku, sa povinnosť prenesie na prijímateľa služieb, v našom prípade slovenský odberateľ. Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby, to znamená, keď je služba poskytnutá alebo je poskytovanie služby ukončené.

V prvom rade si musíme skontrolovať, či sme pred nákupom služieb z EÚ a tretích krajín registrovaní platcovia DPH podľa § 4 zákona o DPH (ružová DPH kartička). Ak nie sme, musíme sa registrovať podľa § 7a zákona o DPH (biela DPH kartička) pred prijatím služby, aby sme vedeli poslať IČ DPH potencionálnemu dodávateľovi. Najčastejšie chyby, ktorých sa slovenské firmy dopúšťajú, sú pri Google faktúrach, Facebook faktúrach alebo služby za web, kde väčšina firiem nemá uvedené IČ DPH a neodvedie DPH daňovému úradu.

Dodanie služby z EÚ

Dodávateľ služby z EÚ nám musí vystaviť faktúru bez DPH s poznámkou „prenesenie daňovej povinnosti“, „reverse charge“ alebo aj v inom cudzom jazyku. Slovenský platiteľ DPH podľa § 4, (klasický platca DPH – ružová kartička), sa samozdaní a neodvádza žiadnu DPH, to znamená, že si uzná DPH na výstupe aj vstupe. Slovenský platiteľ DPH podľa § 7a (biela kartička) nemá právo na odpočet DPH (neuzná sa DPH na vstupe) a musí odviesť DPH 20% z fakturovanej sumy daňovému úradu (čiže povinnosť platiť daň na Slovensku a reálne ju aj uhradí). Príklad dodanie služby z EÚ môže byť – Google faktúra za reklamu a Facebook faktúra za reklamu.

Dodanie služby z tretej krajiny

Ak je služba dodávaná z tretieho štátu (mimo EÚ – USA, Austrália a iné),  faktúra neobsahuje DPH a na faktúre môže /nemusí/ byť IČ DPH Európskej únie. Slovenský platiteľ DPH podľa § 4, (klasický platca DPH – ružová kartička), sa samozdaní a neodvádza žiadnu DPH, to znamená, že si uzná DPH na výstupe aj vstupe. Slovenský platiteľ DPH podľa § 7a (biela kartička) nemá právo na odpočet DPH (neuzná sa DPH na vstupe) a musí odviesť DPH 20% z fakturovanej sumy daňovému úradu (čiže povinnosť platiť daň na Slovensku a reálne ju aj uhradí). Príklad môže byť faktúra za web služby z USA alebo Austrálie.

Podanie DPH priznania a kontrolný výkaz

V oboch prípadoch sa musí podať daňové priznanie k DPH. Daň sa uvádza v riadku 11 a 12 daňového priznania. Kontrolný výkaz podáva iba platiteľ DPH podľa § 4. Daňové priznanie
a kontrolný výkaz sa podáva do 25 dňa v mesiaci, po ktorom bola služba dodaná. Napríklad ak služba bola dodaná 23 Mája, tak DPH a KV sa musí podať do 25 Júna.

Ing. Pavol Grožaj
Autor článku
Konateľ a partner spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V rokoch 2006 až 2008 absolvoval úspešne aj dvojročné štúdium účtovníctva AAT v Anglicku ukončené stupňom Level 4. Od roku 2006 sa plnohodnotne venuje poradenstvu a účtovníctvu. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo