Kúpa auta na firmu alebo súkromne

Kúpa auta na firmu alebo súkromne?

Medzi časté rozhodovanie v rámci podnikania patrí aj otázka či kúpiť auto do firmy alebo na súkromnú osobu. Rozoberme si tieto dve možnosti bližšie.

Firemné auto

Kúpa auta „na firmu“ a jeho následné zaradenie do obchodného majetku firmy je výhodné aj pre platcov aj neplatcov DPH. Navyše, platcovia si môžu DPH čiastku z ceny auta odpočítať a požiadať späť od štátu (v DPH priznaní). Výhodou kúpy auta „na firmu“ je, že si môžete uplatniť maximum daňových výdavkov, ktorými si môžete znížiť základ dane. Medzi daňové výdavky patrí:

 • a) kúpna cena, ale nie naraz. Firemné auto sa odpisuje 4 roky, čiže každý mesiac odpíšeme 1/48
  z obstarávacej ceny. Odpis je postupné zahrňovanie kúpnej ceny (obstarávacej ceny) do nákladov.
 • b) pohonné hmoty. Tu máme dve možnosti a to 100% (úplne) alebo 80% (paušálne). Pri úplných PHM výdavkoch musíme viesť knihu jázd alebo mať GPS. Táto možnosť je ale časovo náročná a nie je veľmi obľúbená. Pri paušálnych výdavkoch ide 80% do daňových nákladov a 20% do nedaňových nákladov.
 • c) poistky – PZP, havarijné poistenie a iné
 • d) daň z motorových vozidiel – platí sa do 31. januára za predchádzajúci rok za každé firemné vozidlo
 • e) oprava a servis auta
 • f) parkovné
 • g) iné (pneumatiky, diaľničná známka, STK atď.)

Súkromné auto

Ak konateľ alebo zamestnanec využije súkromné auto na pracovnú cestu, ma nárok na cestovné náhrady za pracovnú cestu. Pri súkromnom aute sú daňové výdavky obmedzené, idú tam hlavne:

 • a) cestovné náhrady – náhrady za spotrebované PHM a základná náhrada za každý prejazdený km pracovnej cesty
 • b) daň z motorových vozidiel – platí sa do 31. januára za predchádzajúci rok za každé súkromné vozidlo použite na firemné účely (za ktoré sa robia cestovné náhrady)
 • c) iné – parkovné, diaľničná známka
  Pri súkromnom aute nie je možné si odpočítať DPH, poistky, opravu a servis, STK a pneumatiky.

Podnikatelia majú na výber, akým spôsobom zaradiť auto do podnikania a aké výdavky si môžu uplatniť. Týmto si môžu svoje dane „trochu optimalizovať“. Firemný automobil je výhodnejší pri novších, resp. drahších modeloch áut a pre DPH platcov. Tu môže byť rozhodujúcim faktorom cena ako aj odpočet DPH. Súkromný automobil podnikateľa, nezaradený v obchodnom majetku, sa viac oplatí v prípade starších áut či pri neplatcoch DPH.

Ing. Pavol Grožaj
Autor článku
Konateľ a partner spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. V rokoch 2006 až 2008 absolvoval úspešne aj dvojročné štúdium účtovníctva AAT v Anglicku ukončené stupňom Level 4. Od roku 2006 sa plnohodnotne venuje poradenstvu a účtovníctvu. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo