Platca alebo neplatca DPH

Platca alebo neplatca DPH

Zakladáte s.r.o. a neviete či máte byť platcami DPH alebo nie? Alebo už spoločnosť máte a neviete čo to obnáša byť platcom DPH, resp. len by ste chceli vedieť či by to pre Vás nebolo výhodnejšie?
Každá spoločnosť je pri založení neplatcom DPH. Platcom DPH sa spoločnosť môže stať dvomi spôsobmi: povinnou a dobrovoľnou registráciou.

Povinná registrácia

V prípade ak dosiahnete obrat 12 po sebe idúcich mesiacov vo výške viac ako 49 790€ máte povinnosť sa zaregistrovať podľa §4 ods. 1 zákona o DPH do 20 dní po skončení mesiaca, v ktorom ste obrat dosiahli ako platca DPH. DÚ Vás vyzve na kontrolu a po preskúmaní dokladov vydá osvedčenie a prípadne aj stanoví aj kauciu*. Po registrácii je daňový subjekt mesačným platcom DPH. Ak po 12 mesiacoch od registrácie nepresiahnete obrat 100K, môžete požiadať DÚ o zmenu na štvrťročného platcu DPH podľa §77 zákona o DPH. Pozor, obrat sa nenuluje na začiatku roka, ale počíta sa každý mesiac 12 posledných mesiacov.

Dobrovoľná registrácia

Ak nespĺňate podmienky pre povinnú registráciu a potrebujete byť platcom DPH (napríklad predávate tovar platcom DPH), alebo jednoducho len chcete byť platcami DPH, je možné požiadať aj o dobrovoľnú registráciu k DPH podľa §4 ods. 2 zákona o DPH. K žiadosti o dobrovoľnú registráciu k DPH je potrebné doložiť doklady preukazujúce ekonomickú činnosť, alebo preukázať prípravnú činnosť.

Nákup a predaj v rámci EU

V prípade, ak nakupujete služby v rámci EU (najčastejšie Google a facebook reklamy) je potrebné sa zaregistrovať ako platca DPH podľa §7, resp. §7a. Po vydaní osvedčenia budete nakupovať služby bez DPH, ale každý mesiac je potrebné podať daňové priznanie k DPH a doplatiť DPH. Pozor, v prípade služby je registrácia povinná pred dodaním služby (napr. reklama facebook, google ads, atď…). Tento typ registrácie negatívne ovplyvňuje dodanie služieb z krajín mimo EU, ktoré v prípade, že ste registrovaní podľa §7/§7a musíte taktiež dodaniť, čím sa Vám predražia. Povinná registrácia platí aj pri nákupe tovaru nad 14000€.

Predaj, výstavba rodinných domov a bytov

V prípade, ak staviate dom, alebo byt a plánujete ho predať a výnos presiahne obrat 49790€, máte ohlasovaciu povinnosť podľa §4 ods. 4 do 10 dní od prijatia čo i len čiastočnej platby, resp. dodania stavby (čo nastane skôr), ak celková cena presiahne 49790€. Platcom DPH sa stávate prijatím platby alebo dodaním a predajnú cenu je potrebné zvýšiť o DPH. V prípade výstavby domu je preto výhodnejšie stať sa platcom DPH čo najskôr. Budete si môcť odpočítavať DPH z nákupov hneď od začiatku výstavby. Ak by ste si registráciu podali až pred predajom, DPH si síce viete uplatniť ale v prípade výstavby domu za 100000€ budete mať zaviazaných 20000€ v DPH počas celej výstavby.

Čo je mňa výhodnejšie?

V zásade ak predávate služby fyzickým osobám neplatcom DPH je pre Vás lepšie byť neplatcom DPH, naopak ak predávate tovar platcom DPH a je teda aj predpoklad, že tento tovar nakupujete od platcov DPH, ak nebudete platcami DPH, na každom tovare stratíte 20%. Buď budete mať o 20% nižší zisk ako konkurencia alebo budete mať pri rovnakom zisku o 20% vyššie ceny. Ak predávate služby alebo tovar platcom aj neplatcom, výsledok bude tesnejší. Rozhodnutie ovlyvniť ho v prospech platcu DPH môže napríklad nákup vozidla, stroja, nehnuteľnosti atď, ktorá je s DPH.

Priklad:

Nakupujete a predávate tovar platcom DPH aj neplatcom DPH.

Porovnáme si aký bude Váš zisk, ak budete alebo nebudete platcami DPH:

Dodávateľ Vám v oboch prípadoch predá tovar za 12000€ (A * nie som platca 12000, B – som platca 10000+2000) cena dodávateľa sa nemení keďže on platcom je bez ohľadu na nás.

Vy ho ďalej predáte fyzickej osobe za 24000€ (24000€, €20000+4000) pre FO je dôležitá výsledná suma.

Vás zisk bude teda v prípade A 12000€ a v prípade B 10000€.

Ak budete tovar predávať platcom DPH (A 20000€ B 20000+4000€) pre platcu DPH je dôležitý základ dane, keďže zaplatenú daň si požiada vrátiť.

Váš zisk bude nasledovný A 8000€, B 10000€

Rozdiely sú teda vo výške 20 vo váš prospech, ale aj neprospech. Väčšinou to je samozrejme niekde medzi, ale vždy sa dá vypočítať čo je pre Vás výhodnejšie.

Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo