accai nam pomaha blog

Ako nám Accai pomáha v každodennej práci

Od spustenia nášho nového fakturačno-účtovného nástroja Accai ubehlo už niekoľko týždňov. Veľmi nás potešilo, s koľkými pozitívnymi ohlasmi a konštruktívnymi návrhmi sme sa za celú tú dobu u jeho používateľov stretli.

Sme veľmi radi, že Accai predstavuje veľmi užitočný nástroj nielen pre našich účtovných klientov, ale aj pre rôznych externých používateľov. Aj pre nás samých predstavuje Accai pracovný nástroj, ktorý nám dennodenne uľahčuje naše podnikanie vo viacerých smeroch.

Vystavovanie faktúr

My v TaxWise vystavujeme na pravidelnej báze dva druhy faktúr, a síce zálohové faktúry a riadne ostré faktúry. Po vystavení zálohovej faktúry a jej úhrade vystavíme následne ostrú faktúru len na 2 kliknutia myšou. Na faktúrach sa nám vždy automaticky zobrazí naše logo a samozrejmosťou je aj automatické natiahnutie identifikačných údajov našich odberateľov do faktúry.

Rôzne jazykové mutácie nám bez problémov umožňujú vystaviť faktúry vo farebnom odlíšení aj pre našich anglicky a nemecky hovoriacich klientov.

Nakoľko našim klientom poskytujeme rôzne druhy služieb, prostredníctvom vlastných automatických radov máme úplný prehľad a poriadok v našich vystavených faktúrach. Pomocou rôznych druhov filtrov vieme veľmi rýchlo dohľadať akúkoľvek faktúru.

QR kódy

Všetky naše vystavené faktúry obsahujú aj QR kód pre zjednodušenú a urýchlenú úhradu zo strany našich klientov a bezchybné spárovanie faktúr s platbami.

Automatické párovanie platieb

Nakoľko sú jednotlivé peňažné transakcie z našich bankových účtov automaticky sťahované prostredníctvom API v reálnom čase, aj párovanie našich vystavených zálohových a ostrých faktúr s jednotlivými platbami prebieha automatickým spôsobom v reálnom čase. O úhradách našich faktúr sme okrem toho pravidelne informovaní aj prostredníctvom notifikácií. V prípade hotovostných úhrad faktúr vieme v systéme zaznačiť hotovostnú úhradu aj manuálne.

Automatické upomienky

Pomocou automatického zasielania upomienok sa nám výrazným spôsobom podarilo znížiť počet našich neuhradených pohľadávok. Našich klientov sme si rozdelili podľa rôznych kritérií a na základe toho vytvorili viacero skupín upomienok. Pri každej skupine klientov sme si následne zadefinovali, v akých periódach od splatnosti našich faktúr bude Accai upomienky sám zasielať. O správu našich pohľadávok sa nám teda stará prevažne už len plne automatizovaný systém.

Rôzne úrovne prístupov

Keďže s Accai u nás nepracujú len majitelia spoločnosti, ale všetci zamestnanci, pomocou rôznych úrovní prístupov (zakladateľ, admin, ekonóm, fakturant) máme jednoduchým a efektívnym spôsobom nastavené oprávnenia na prácu s programom. Nestane sa tak, aby nepovolaná osoba videla to, čo vidieť nemá.

Interaktívne prehľady o podnikaní

Bez nutnosti manuálneho prepočtu nám Accai sám ponúka prehľad o dosiahnutých tržbách za zvolené obdobie a prehľad o neuhradených faktúrach v členení podľa doby od ich splatnosti.

Zostavenie DPH priznaní a automatické účtovanie

V Accai neustále pracujeme aj na vývoji modulu umožňujúcom automatické účtovanie a automatické zostavovanie DPH priznaní. V dohľadnej dobe teda Accai sám zaúčtuje väčšinu dokladov, na základe ktorých sám aj zostaví DPH priznanie vrátane kontrolného výkazu.

Ako začať používať Accai

Accai môže používať naozaj každý. Náš klient pomocou neho získa nástroj, vďaka ktorému bude vedieť rýchlym a efektívnym spôsobom vystavovať faktúry, spravovať svoje pohľadávky a zároveň bude mať k dispozícii interaktívne prehľady o svojom podnikaní. V dohľadnej dobe pribudne okrem toho v Accai ešte množstvo ďalších funkcionalít.

Prečítajte si o všetkých výhodách a benefitoch používania online fakturačného a účtovného nástroja Accai

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo