Zmeny V Dani Z Motorových Vozidiel Od 1.1.2021

Zmeny v dani z motorových vozidiel a cestovných náhradách od 1.1.2021

S cieľom zmierniť dopady koronavírusu prináša novela zákona o dani z motorových vozidiel zníženie sadzieb v nákladnej doprave a novela zákona o cestovných náhradách zafixovanie stravného a amortizácie vozidiel. Viac sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Zmena sadzieb pri ťahačoch, návesoch a úžitkových vozidlách

Hlavná zmena sa týka ťahačov a návesov, pri ktorých sa zavádza nižšia ročná sadzba dane. Tak isto sa odstraňuje podmienka „párovania“ ťahačov a návesov v návesovej jazdnej súprave pre účely uplatnenia nižšej ročnej sadzby dane.

Zavádza sa nové percentuálne zvýhodnenie ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 a O4. Zvýhodnenie sa uplatní už pri daňovom priznaní za rok 2020.

Pre osobné motorové a bežné úžitkové vozidlá kategórie N1 sa ročné sadzby dane nemenia.

Lehota na podanie daňového priznania

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2020 sa predlžuje až do 31. marca 2021.

Platenie preddavkov

Zmena sa dotýka aj platenia preddavkov. Do konca marca 2021 sa preddavky na daň na kalendárny rok 2021 neplatia. V prípade predpokladanej dane na rok 2021 vo výške od 700 eur do 8 300 eur zaplatí daňovník preddavky splatné koncom 2., 3. a 4. štvrťroka vo výške jednej tretiny predpokladanej dane.

V prípade predpokladanej dane na rok 2021 vo výške viac ako 8 300 eur zaplatí daňovník preddavky splatné koncom každého kalendárneho mesiaca počnúc aprílom 2021 vo výške jednej devätiny predpokladanej dane.

Cestovné náhrady

Zafixovanie cestovných náhrad

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zvyšuje každoročne tuzemské diéty a základné náhrady za používanie súkromných motorových vozidiel na podnikateľské účely v závislosti od rastu cien jedál v reštauračnom stravovaní a od rastu cien spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

V súvislosti s prijímaním opatrení na zmiernenie následkov pandémie koronavírusu sa v roku 2021 nebudú diéty a základné náhrady zvyšovať a budú pre celý rok 2021 platné v týchto výškach:

Trvanie tuzemskej pracovnej cesty Výška stravného (diéty)
od 5 do 12 hodín 5,10 €
nad 12 do 18 hodín 7,60 €
nad 18 hodín 11,60 €

Na záver by sme chceli podotknúť, že vyššie uvedené zmeny sme uviedli v zjednodušenej interpretácii. Pri aplikácii konkrétneho ustanovenia zákona odporúčame sa vždy vopred poradiť s daňovým poradcom.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo