Ako vyberat peniaze z s.r.o.

Ako si vyplatiť peniaze z sro

Toto je otázka, ktorú si položí každý konateľ, resp. spoločník ideálne ešte pred založením spoločnosti. Ihneď za ňou nasleduje aj ďalšia – aká je najoptimalnejšia cesta ako vybrať zisk z firmy?

Aby bolo možné posúdiť výhodnosť jednotlivých variantov, skúsme si ich najskôr predstaviť.

Základná situácia – konateľ bez odmeny

Takýto status má každý konateľ ktorí neurobí žiaden úkon (napr. nezamestná sa, nepodpíše dohodu o výkone funkcie konateľa, resp. nevypláca si inú formu odmeny). Ak za Vás neplatí niekto iný zdravotné poistenie, máte status samoplatcu zdravotného poistenia a povinnosť mesačne platiť 63,84€ (od 1.1.2019 to bude 66,78€).

Konateľ – zamestnanec, plný pracovný pomer

Najskôr je potrebné podpísať pracovnú zmluvu a prihlásiť sa do sociálnej poisťovne (pred dňom vzniku pracovného vzťahu) , do 7 dní aj do zdravotnej poisťovne a do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy začal pracovný pomer aj na daň zo závislej činnosti. Taktiež je potrebné podávať mesačné výkazy do sociálnej a zdravotnej poisťovne a prehľady na daňový úrad. V prípade ak si zvolíte pracovný pomer, minimálna mzda je v súčasnosti 480€. Samozrejme je možné si vyplatiť aj celý mesačný zisk formou mzdy. Treba sa však pripraviť, že odvody a dane sú vo výške od 36% (pri hrubej mzde 365€) po 47% (5000€) z celkovej ceny práce. Túto formu si volia majitelia spoločnosti väčšinu keď potrebujú hypotéku, prípadne plánujú ísť na materskú dovolenku.

Konateľ – zmluva o výkone funkcie konateľa, resp. čiastočný pracovný pomer

Podobne ako pri plnom pracovnom pomere aj tu je potrebné sa registrovať do poisťovní a podávať mesačné výkazy a prehľady. Neexistuje ale minimálna odmena za výkon funkcie konateľa. Taktiež Vám nebráni stanoviť si pracovný úväzok na 1/8, teda 1 hodinu denne, čo predstavuje hrubú mzdu len 60€ mesačne. Pri tejto výške odmeny sú zdravotné a sociálne odvody len 29,01€ (8,4€ ZP a 20,61€ SP) daň zo závislej činnosti neplatíte ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Platí za Vás zdravotné poistenie niekto iný?

Ak ste dôchodca, študent, zamestnanec v inej firme, alebo živnostník zdravotné poistenie za Vás platí niekto iný, teda už nemusíte byť „samoplatca“ zdravotného poistenia. V tomto prípade je pre Vás najlepšia forma konateľa bez odmeny a celý dosiahnutý zisk si vyplácať formou dividend.

Dividendy

Po zostavení účtovnej závierky a úhrade dane Vám ostane výsledok hospodárenia po zdanení. Túto sumu je možné si vyplatiť si ako dividendu. Stačí si rozhodnutím spoločníka alebo valným zhromaždením schváliť vyplatenie. Z vyplatených dividend sa platí 7% daň (aktuálne je to možné robiť zrážkou – platí priamo spoločnosť a konateľovi pošle už sumu poníženú o daň, resp. spoločník si prizná dividendy v daňovom priznaní podávanom za daný rok a doplatí daň).

Vyplácanie dividend nie je povinné, preto je často možné vidieť v účtovníctve spoločností vysoké sumy nerozdeleného zisku. Podnikatelia si týmto odďaľujú úhradu dane z dividend do budúcna. Tento prístup nie je zakázaný, ale prináša so sebou riziko. Je to stále majetok spoločnosti a môže Vám ho zablokovať exekútor, vymáhať o súdnou cestou atď.

Ktorá možnosť je pre mňa najlepšia?

Ak za Vás nikto neplatí zdravotné poistenie, najlepšie je podpísať dohodu o výkone funkcie konateľa s nízkou odmenou, prípadne 1/8 úväzok. Oproti samoplatcovi môžete ušetriť viac ako 30€ mesačne.

Ak za Vás zdravotné poistenie platí niekto iný, najlepšou voľbou je konateľ bez odmeny.

V oboch prípadoch sa následne zvyšok zisku vyplatí formou dividend.

Zdieľať článok

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo