Ako vyberat peniaze z s.r.o.

Ako si vyplatiť peniaze z sro

Toto je otázka, ktorú si položí každý konateľ, resp. spoločník ideálne ešte pred založením spoločnosti. Ihneď za ňou nasleduje aj ďalšia – aká je najoptimalnejšia cesta ako vybrať zisk z firmy?

Aby bolo možné posúdiť výhodnosť jednotlivých variantov, skúsme si ich najskôr predstaviť.

Základná situácia – konateľ bez odmeny

Takýto status má každý konateľ ktorí neurobí žiaden úkon (napr. nezamestná sa, nepodpíše dohodu o výkone funkcie konateľa, resp. nevypláca si inú formu odmeny). Ak za Vás neplatí niekto iný zdravotné poistenie, máte status samoplatcu zdravotného poistenia a povinnosť mesačne platiť 63,84€ (od 1.1.2019 to bude 66,78€).

Konateľ – zamestnanec, plný pracovný pomer

Najskôr je potrebné podpísať pracovnú zmluvu a prihlásiť sa do sociálnej poisťovne (pred dňom vzniku pracovného vzťahu) , do 7 dní aj do zdravotnej poisťovne a do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci kedy začal pracovný pomer aj na daň zo závislej činnosti. Taktiež je potrebné podávať mesačné výkazy do sociálnej a zdravotnej poisťovne a prehľady na daňový úrad. V prípade ak si zvolíte pracovný pomer, minimálna mzda je v súčasnosti 480€. Samozrejme je možné si vyplatiť aj celý mesačný zisk formou mzdy. Treba sa však pripraviť, že odvody a dane sú vo výške od 36% (pri hrubej mzde 365€) po 47% (5000€) z celkovej ceny práce. Túto formu si volia majitelia spoločnosti väčšinu keď potrebujú hypotéku, prípadne plánujú ísť na materskú dovolenku.

Konateľ – zmluva o výkone funkcie konateľa, resp. čiastočný pracovný pomer

Podobne ako pri plnom pracovnom pomere aj tu je potrebné sa registrovať do poisťovní a podávať mesačné výkazy a prehľady. Neexistuje ale minimálna odmena za výkon funkcie konateľa. Taktiež Vám nebráni stanoviť si pracovný úväzok na 1/8, teda 1 hodinu denne, čo predstavuje hrubú mzdu len 60€ mesačne. Pri tejto výške odmeny sú zdravotné a sociálne odvody len 29,01€ (8,4€ ZP a 20,61€ SP) daň zo závislej činnosti neplatíte ak si uplatňujete nezdaniteľnú časť na daňovníka.

Platí za Vás zdravotné poistenie niekto iný?

Ak ste dôchodca, študent, zamestnanec v inej firme, alebo živnostník zdravotné poistenie za Vás platí niekto iný, teda už nemusíte byť „samoplatca“ zdravotného poistenia. V tomto prípade je pre Vás najlepšia forma konateľa bez odmeny a celý dosiahnutý zisk si vyplácať formou dividend.

Dividendy

Po zostavení účtovnej závierky a úhrade dane Vám ostane výsledok hospodárenia po zdanení. Túto sumu je možné si vyplatiť si ako dividendu. Stačí si rozhodnutím spoločníka alebo valným zhromaždením schváliť vyplatenie. Z vyplatených dividend sa platí 7% daň (aktuálne je to možné robiť zrážkou – platí priamo spoločnosť a konateľovi pošle už sumu poníženú o daň, resp. spoločník si prizná dividendy v daňovom priznaní podávanom za daný rok a doplatí daň).

Vyplácanie dividend nie je povinné, preto je často možné vidieť v účtovníctve spoločností vysoké sumy nerozdeleného zisku. Podnikatelia si týmto odďaľujú úhradu dane z dividend do budúcna. Tento prístup nie je zakázaný, ale prináša so sebou riziko. Je to stále majetok spoločnosti a môže Vám ho zablokovať exekútor, vymáhať o súdnou cestou atď.

Ktorá možnosť je pre mňa najlepšia?

Ak za Vás nikto neplatí zdravotné poistenie, najlepšie je podpísať dohodu o výkone funkcie konateľa s nízkou odmenou, prípadne 1/8 úväzok. Oproti samoplatcovi môžete ušetriť viac ako 30€ mesačne.

Ak za Vás zdravotné poistenie platí niekto iný, najlepšou voľbou je konateľ bez odmeny.

V oboch prípadoch sa následne zvyšok zisku vyplatí formou dividend.

Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo