finančná správa

Finančná správa mení spôsob komunikácie s daňovníkmi

S účinnosťou od 01.01.2022 bude Finančná správa doručovať daňovníkom dokumenty elektronicky.

Dňa 25.10.2021 Finančná správa zverejnila na svojej oficiálnej stránke informáciu, že počnúc dňom 1.1.2022 spustí naplno obojsmernú elektronickú komunikáciu s daňovníkmi. Doposiaľ mali povinnosť iba daňovníci (podnikatelia) doručovať všetky dokumenty (daňové priznania, oznámenia, žiadosti, atď.) Finančnej správe elektronicky, avšak Finančná správa s daňovníkmi komunikovala prostredníctvom pošty.

Po novom bude Finančná správa drvivú väčšinu písomnosti doručovať daňovníkom prostredníctvom elektronickej schránky na „Ústrednom portáli verejnej správy“ známej ako www.slovensko.sk. Upozornenie o tom, že do elektronickej schránky daňovníka bola doručená písomnosť, si budú môcť daňovníci zvoliť dvomi spôsobmi, a to prostredníctvom emailu alebo SMS.

Ostáva však stále v platnosti, že daňovníci komunikujú smerom k Finančnej správe cez portál Finančnej správy Slovenskej republiky.

Právnickým osobám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri, je elektronická schránka aktivovaná automaticky, a teda dokumenty jej budú zasielané do tejto elektronickej schránky.

Fyzickým osobám je elektronická schránka aktivovaná na jej žiadosť.

Daňovníkom, ktorí nemajú aktivovanú elektronickú schránku, bude zabezpečené doručovanie dokumentov cez tzv. „Centrálne úradné doručovanie“. Uvedené znamená, že pokiaľ sa Finančnej správe nepodarí Vám doručiť dokument elektronicky, zabezpečí doručenie dokumentu v listinnej podobe cez Slovenskú poštu.

Pokiaľ sa chcete do budúcna vyhnúť dlhým čakaniam na pošte a chcete si dokumenty preberať elektronicky, odporúčame Vám nasledovné kroky: 

1. zabezpečiť si občiansky preukaz s čipom (ak ním ešte nedisponujete),
2. aktivovať Váš elektronický občiansky preukaz pre elektronické podpisovanie,
3. zabezpečiť si čítačku elektronických dokladov,
4. aktivovať si elektronickú schránku na portáli www.slovensko.sk (Ústredný portál verejnej správy).

 

Body 1 až 3 vybavíte na dokladovom oddelení alebo na klientskom centre Ministerstva vnútra.

Po Vašej prvotnej aktivácii elektronickej schránky, môžete prideliť prístup aj inej oprávnenej osobe (účtovník, daňový poradca), aby Vám schránku spravovala.

Zdroj: Finančná správa SR

Mgr. Dominika Ružičková Kubišová, MBA
Autor článku
Asistent daňového poradcu a účtovník, ktorý sa aktívne venuje oblasti daní a dotáciám.  Vyštudovala Vysokú školu ekonómie a manažmentu v Bratislave so zameraním na malé a stredné podnikanie. Štúdium doplnila na European School of Business & Management v Prahe so zameraním na corporate business. Hovorí plynule anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo