2. opatrenie – príspevok od štátu pri poklese tržieb

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pri poklese tržieb.

Príspevok pri poklese tržieb

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí SZČO spĺňať

 • SZČO musela byť nemocensky a dôchodkovo poistená do 31.03.2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny
 • nesmie mať súbežne uzatvorený pracovný pomer
 • nesmie mať zrušenú alebo pozastavenú živnosť
 • poklesli jej tržby v súvislosti s koronavírusom
 • začiatok prevádzkovania živnosti musel byť najneskôr k 01.02.2020
 • nesmie byť k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • žiaden konkurz, likvidácia, nútená správa

Na koho je možné príspevok žiadať

SZČO žiada príspevok sama na seba, nie na zamestnancov.

V akej výške je možné príspevok získať

 • za marec 2020:
  • pri poklese tržieb o 10 %, príspevok 90 eur
  • pri poklese tržieb o 20 %, príspevok 150 eur
  • pri poklese tržieb o 30 %, príspevok 210 eur
  • pri poklese tržieb o 40 %, príspevok 270 eur
 • za apríl a neskoršie mesiace:
  • pri poklese tržieb o 20 %, príspevok 180 eur
  • pri poklese tržieb o 40 %, príspevok 300 eur
  • pri poklese tržieb o 60 %, príspevok 420 eur
  • pri poklese tržieb o 80 %, príspevok 540 eur
 • Pokles tržieb sa určí nasledovne:
  • porovná sa marec 2020 s marcom 2019 (apríl 2020 s aprílom 2019, atď.) alebo
  • porovná sa marec 2020 s celoročným priemerom za rok 2019
  • porovná sa marec 2020 s februárom 2020 (apríl 2020 s februárom 2020, atď.), ak nie je k dispozícii údaj z roka 2019
 • V prípade, že živnostník je aj zamestnávateľom, pričom nemal povinne zatvorenú prevádzku, má nárok na príspevok v závislosti od poklesu tržieb aj na každého zamestnanca.
 • Maximálna celková výška príspevku na jednu SZČO je 200 000 eur mesačne.

Aké dokumenty vyplniť

Ako podať dokumenty

E-mailom

Na webe Pomáhame ľudom v strede stránky nájdete vyhľadávanie Vašej obce, ktoré Vám vygeneruje e-mail, kam žiadosť odošlete. V predmete emailu uvediete: Opatrenie č.2 - názov žiadateľa - IČO

Elektronicky

Poštou

Iba výnimočne

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokumenty

Na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode vykonáva SZČO samostatnú zárobkovú činnosť.

Do kedy podať dokumenty

Za marec 2020 do 15.05.2020, inak do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý SZČO žiada o poskytnutie príspevku, t.j. za apríl 2020 do 31.05.2020.

Kedy štát príspevok poskytne

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pri poklese tržieb

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 49 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • či ste k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
 • ako si stanoviť pokles tržieb,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo