Ďalšie zmeny od roku 2024

Daň z pridanej hodnoty

 

Zmena v zdaňovaní reštauračných a stravovacích služieb

 

Na služby spojené s podávaním jedál a nápojov sa vzťahuje znížená sadzba DPH vo výške 10 %. Znížená sadzba DPH sa od Nového roka nebude už vzťahovať na podávanie alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 0,5 % objemu.

Daň z pridanej hodnotyZmeny v zdaňovaní reštauračných a stravovacích služiebZnížená sadzba DPH 10%Alkoholické nápoje a DPHZdravotné poistenieZvýšenie zdravotných odvodovSadzba zdravotných odvodov 15%Starobné dôchodkové sporenieZníženie povinného príspevku na II. pilierPomoc pri splácaní úveru na bývaniePodmienky pre čerpanie pomociZmluva o hypotekárnom úvereZvýšenie úrokov a nárast splátkyPrávo na štátnu pomoc pri splácaníVýpočet výšky štátneho príspevkuLegislatívne zmeny v parlamenteSchválenie legislatívnych zmien prezidentkouÚčinnosť zmien od 1. januára 2024Finančná pomoc pri náraste splátky hypotekárneho úveruObmedzenie výšky štátneho príspevku na hypotekárny úver.
Daň z pridanej hodnotyZmeny v zdaňovaní reštauračných a stravovacích služiebZnížená sadzba DPH 10%Alkoholické nápoje a DPHZdravotné poistenieZvýšenie zdravotných odvodovSadzba zdravotných odvodov 15%Starobné dôchodkové sporenieZníženie povinného príspevku na II. pilierPomoc pri splácaní úveru na bývaniePodmienky pre čerpanie pomociZmluva o hypotekárnom úvereZvýšenie úrokov a nárast splátkyPrávo na štátnu pomoc pri splácaníVýpočet výšky štátneho príspevkuLegislatívne zmeny v parlamenteSchválenie legislatívnych zmien prezidentkouÚčinnosť zmien od 1. januára 2024Finančná pomoc pri náraste splátky hypotekárneho úveruObmedzenie výšky štátneho príspevku na hypotekárny úver.

Zdravotné poistenie

 

Zvýšenie zdravotných odvodov

 

S účinnosťou od 1. januára 2024 sa zvyšuje výška zdravotných odvodov pre zamestnancov aj pre živnostníkov zo súčasných 14 % na 15 %. V prípade zamestnancov odvedie zamestnávateľ za zamestnanca zdravotný odvod vo výške 11 % a podiel zamestnanca ostane tak ako doteraz vo výške 4 %.

Starobné dôchodkové sporenie

 

Od Nového roka sa znižuje podiel povinného príspevku na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) zo súčasných 5,5 % na 4 %.

Pomoci pri splácaní úveru na bývanie

 

S účinnosťou od 1. januára 2024 bude možné čerpať pomoc v prípade, ak sa fyzickej osobe výrazne predražila hypotéka z dôvodu nárastu úrokovej sadzby k hypotekárnemu úveru. Na to, aby fyzická osoba mohla takúto pomoc čerpať, musí okrem iných spĺňať tieto podmienky:

Ø zmluva o hypotekárnom úvere musí byť uzatvorená ešte pred 1. januárom 2024

Ø výška mesačnej splátky sa zvýšila z dôvodu zvýšenia úrokovej sadzby

Ø nárok má oprávnená osoba, ak jej priemerný príjem spolu s jej spoludlžníkom je najviac vo výške
1,6-násobku priemernej mzdy spred dvoch rokov

Ø do príjmu sa zarátavajú aj ostatné príjmy (napr. predaj nehnuteľnosti) a dividendy (podiely na zisku)

 

Pri posudzovaní príjmov za rok 2024 sa berie do úvahy priemerná mzda za rok 2022, ktorá bola vo výške 1 304 eur. 1,6-násobok tejto priemernej mzdy predstavuje 2 086,40 eur. Ak príjem dlžníka a spoludlžníka za rok 2024 bude vyšší ako 2 086,40 eur, nevznikne nárok štátnu pomoc.

 

Výška príspevku je 75 % z rozdielu medzi uhradenou mesačnou splátkou a predchádzajúcou splátkou, najviac v sume 150 eur mesačne:

 

Nárast splátky

Výška príspevku na zvýšenú splátku hypotekárneho úveru

100 eur

75 eur (75 % x 100)

150 eur

112,50 eur (75 % x 150)

200 eur

150 eur (75 % x 200)

200 eur a viac

150 eur (zastropovaná suma)

 

Upozorňujeme, že parlamentom prijaté legislatívne zmeny musí ešte odobriť svojim podpisom prezidentka. Zákon v najbližších dňoch buď podpíše alebo vráti na ďalšie prerokovanie do parlamentu.

Mgr. Ing. Ľuboš Čandik
Autor článku
Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite a Právnickú fakultu v Bratislave. Od roku 2005 pracoval pre viaceré významné daňovo-poradenské spoločnosti medzinárodného zamerania. Zameriava sa na oblasť dane z príjmov, DPH, medzinárodné zdaňovanie, daňové optimalizácie, sociálne a zdravotné predpisy, pracovné a obchodné právo. Daňovým poradcom je od januára 2013. Hovorí plynule nemecky a anglicky.
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo