4. príspevok od štátu pre SZČO a jednoosobové s.r.o.

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o finančný príspevok od štátu pre SZČO a jednoosobové s.r.o..

Príspevok pre SZČO a jednoosobové s.r.o.

Kto môže žiadať:

Aké podmienky musí SZČO resp. jednoosobová s.r.o. spĺňať

 • žiaden iný príjem z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti od 13.03.2020
 • nie je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, čiastočného invalidného dôchodku alebo výsluhového dôchodku
 • SZČO nemá zrušenú alebo pozastavenú živnosť
 • SZČO nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny
 • v prípade jednoosobovej s.r.o. zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur a zároveň jej kumulatívny obrat bol minimálne 2 400 eur
 • začiatok prevádzkovania živnosti u SZČO musel byť najneskôr k 01.02.2020
 • SZČO resp. jednoosobová s.r.o. nesmú byť k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach
 • splnené daňové a odvodové povinnosti a žiadne splatné finančné záväzky voči úradu práce a žiadne neuspokojené nároky voči zamestnancom
 • neporušený zákaz nelegálneho zamestnávania v období 2 rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • žiaden konkurz, likvidácia, nútená správa

Na koho je možné príspevok žiadať

SZČO resp. fyzická osoba žiada príspevok sama na seba, nie na zamestnancov.

V akej výške je možné príspevok získať

 • 105 eur za 03/2020
 • 210 eur za ďalšie mesiace

Aké dokumenty vyplniť

Ako podať dokumenty

E-mailom

Na webe Pomáhame ľudom v strede stránky nájdete vyhľadávanie Vašej obce, ktoré Vám vygeneruje e-mail, kam žiadosť odošlete. V predmete emailu uvediete: Opatrenie č. 4A alebo 4B - názov žiadateľa - IČO žiadateľa)

Elektronicky

Poštou

Iba výnimočne

Osobne

Iba výnimočne

Na aký úrad podať dokumenty

Na adresu úradu práce, v ktorého územnom obvode prevádzkuje SZČO svoju činnosť.

Do kedy podať dokumenty

Za marec 2020 do 15.05.2020, inak do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ resp. SZČO žiada o poskytnutie príspevku, t.j. za apríl 2020 do 31.05.2020.

Kedy štát príspevok poskytne

Bezodkladne na základe Dohody o poskytnutí finančného príspevku.

Pomoc s vyplnením žiadosti o príspevok pre SZČO a jednoosobové s.r.o.

Chcete sa vyhnúť negatívnym dopadom pri zle vyplnenej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku? S jej správnym vyplnením Vám radi pomôžeme.

Za cenu 19 eur Vám
 • preveríme, či na poskytnutie príspevku máte nárok,
 • na aký príspevok a v akej výške máte nárok,
 • ako si stanoviť pokles tržieb,
 • vyplníme žiadosť o poskytnutie príspevku a
 • vyplníme prílohu k žiadosti (výkaz).
Registračný formulár
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo