Povinne zatvorená prevádzka

Väčšina zamestnávateľov musela z dôvodu štátnych opatrení pozastaviť alebo obmedziť svoje podnikanie. Veľa podnikateľov muselo povinne zatvoriť svoje prevádzky a nevykonávajú činnosť vôbec, niektorí zamestnávatelia nariadili svojim zamestnancom prácu z domu (home office) a niektorí zamestnávatelia upravili svoje prevádzky tak, aby v obmedzenom režime mohli poskytovať služby alebo predávať tovar.

Každý z týchto zamestnávateľov sa preto zaoberá otázkou, na aký finančný príspevok od štátu má nárok. Či má zamestnávateľ nárok na finančný príspevok na udržanie zamestnanosti alebo nárok na finančný príspevok z dôvodu poklesu tržieb, závisí aj od skutočnosti, či zamestnávateľ mal alebo nemal povinne zatvorenú prevádzku.

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva

Ako zamestnávateľ určí, či má alebo nemá povinne zatvorenú prevádzku?

Zamestnávateľ má povinne zatvorenú prevádzku, pokiaľ sa nenájde v nižšie uvedených bodoch.

  1. Ak sa prevádzka zamestnávateľa nachádza v zozname výnimiek prevádzok, ktoré nemusia mať povinne zatvorenú prevádzku, tak zamestnávateľ nemá povinne zatvorenú prevádzku.
  2. V prípade, že v prevádzke zamestnávateľa nedochádza ku kontaktu so zákazníkom, t.j. že takáto prevádzka by mohla pokojne fungovať i za „zatvorenými dverami“ bez kontaktu so zákazníkom, tak zamestnávateľ nemá povinne zatvorenú prevádzku.
  3. Ak sa činnosť služby nevykonáva v prevádzke, tak zamestnávateľ nemá povinne zatvorenú prevádzku. Ide napríklad o stolára, ktorý pracuje vo svojej dielni sám a potom ide svoj výrobok nainštalovať k zákazníkovi.
  4. Pokiaľ zavretá prevádzka funguje cez e-shop a donáškovou službou, tak zamestnávateľ nemá povinne zatvorenú prevádzku. Pokiaľ zavretá prevádzka funguje cez e-shop a následne si zákazník vyzdvihne tovar osobne, tak len vtedy nemá zamestnávateľ povinne zatvorenú prevádzku, ak zákazník zaplatil za tovar cez internet.
  5. Ak zamestnávateľ prevádzkuje maloobchod, tak má povinne zatvorenú prevádzku. Ak prevádzkuje veľkoobchod, tak nemá povinne zatvorenú prevádzku.
  6. Prevádzky zmiešaného charakteru sú povolené, pokiaľ predávajú len sortiment uvedený vo výnimkách. V tom prípade nejde o povinne zavretú prevádzku.
  7. Ubytovacie zariadenia môžu byť otvorené len vtedy, pokiaľ poskytujú služby dlhodobého ubytovania (robotníci, stále ubytovanie osôb, osoby v karanténe). V tom prípade zamestnávateľ nemá povinne zatvorenú prevádzku.
  8. Ak ide o prevádzku opravy a údržby predmetov, pričom zákazník a zamestnanec prichádzajú do kontaktu len pri platbe, odovzdaní a vyzdvihnutí predmetu, nejde o povinne zavretú prevádzku.

Potrebné je postupovať vždy individuálne

V praxi dochádza častokrát aj k iným situáciám alebo kombináciám podnikania, ako uvádzame vyššie. Zamestnávateľ musí preto pri určení, či má alebo nemá povinne zatvorenú prevádzku postupovať individuálne. Dôležité je pritom sledovať hľadisko, či daným spôsobom výkonu podnikania môže dochádzať k zvýšenému epidemiologickému riziku alebo nie.

V prípade, ak máte pochybnosti, do ktorej kategórie patríte, vieme Vašu situáciu individuálne posúdiť, prípadne aj podať žiadosť o príspevok.

Ing. Ján Svočák
Autor článku
Konateľ spoločnosti, daňový poradca a podnikateľ v oblasti podnikateľského poradenstva a administratívnych služieb pre malé a stredné spoločnosti. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a oblasti poradenstva, daní a účtovníctva sa venuje od roku 2007. Hovorí plynule anglicky.
Bezplatné vedenie účtovníctva počas trvania pandémie

Nezáväzný záujem o účtovníctvo zdarma

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo