Prvá Pomoc Plus

V súvislosti so stále trvajúcou pandémiou sa štát rozhodol predĺžiť finančnú pomoc pre podnikateľov pod upraveným názvom projektu „Prvá Pomoc Plus“, ktorá je v platnosti od 1.11.2020. Prvým obdobím, za ktoré je možné žiadať príspevok podľa novej schémy je október 2020. Nastalo niekoľko zmien v podmienkach, možnosti predkladania žiadostí a výkazov, a taktiež v samotnej výške jednotlivých príspevkov.

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí a výkazov o finančný príspevok od štátu naprieč všetkými opatreniami.

03.02.2021: Nastalo zopár zmien v podmienkach súvisiacich s čerpaním príspevkov za obdobia od januára 2021. Tieto zmeny sme pre Vás zapracovali v jednotlivých opatreniach.

Ako postupovať, ak už boli čerpané príspevky z predošlého projektu „Prvá Pomoc“

So žiadateľmi, ktorí už majú uzatvorenú dohodu s úradom práce na základe predošlého projektu „Prvá Pomoc“, bude uzatvorený Dodatok k tejto dohode a zasielajú aj naďalej už iba výkaz.

Bez podpísaného dodatku k dohode nebude poskytnutý príspevok v rámci opatrenia „Prvá Pomoc Plus“.

Štát rozdelil príspevky na 5 kategórií

1.príspevok

Finančný príspevok je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva uzatvoriť alebo zakázať svoje prevádzky. Výška príspevku sa poskytuje za čas, ktorý zamestnancom nebolo možné prideľovať prácu.

2.príspevok

Finančný príspevok je určený pre živnostníkov, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva uzatvoriť resp. zakázať vstup do svoje prevádzky alebo ktorým poklesli tržby v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Podmienkou príspevku je, že takýto živnostník platí sociálne odvody alebo čerpá tzv. „odvodové prázdniny“. Výška príspevku sa poskytuje paušálne v závislosti od výšky poklesu tržieb.

3.príspevok

Finančný príspevok je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí obmedzili svoje prevádzky, uzatvorili svoje prevádzky alebo ktorým poklesli tržby v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Výška príspevku sa poskytuje za čas, za ktorý zamestnávateľ nemohol zamestnancom prideľovať prácu alebo sa poskytuje paušálne v závislosti od výšky poklesu tržieb.

4.príspevok

Finančný príspevok je určený pre živnostníkov, ktorí prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti, a ktorým nevznikla povinnosť platenia sociálnych odvodov a neplatia ani dobrovoľné sociálne poistenie. Príspevok je taktiež určený pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného spoločníka. Výška príspevku od desiateho mesiaca je paušálne určená na sumu 315 eur mesačne.

5.príspevok

Finančný príspevok je určený pre fyzické osoby, ktoré z dôvodu mimoriadnej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynie príjem. Podmienkou príspevku je, že túto činnosť fyzická osoba vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie. Výška príspevku je paušálne určená na 300 eur mesačne.

Patrí Vaša prevádzka pod povinne zatvorenú prevádzku?

Väčšina zamestnávateľov musela z dôvodu štátnych opatrení pozastaviť alebo obmedziť svoje podnikanie. Veľa podnikateľov muselo povinne zatvoriť svoje prevádzky a nevykonávajú činnosť vôbec, niektorí zamestnávatelia nariadili svojim zamestnancom prácu z domu (home office) a niektorí zamestnávatelia upravili svoje prevádzky tak, aby v obmedzenom režime mohli poskytovať služby alebo predávať tovar.

Prenajímate alebo máte v prenájme obchodný priestor?

O dotáciu Ministerstva hospodárstva môže žiadať každá osoba, ktorá má v prenájme obchodný priestor a ten nemohla z dôvodu vládnych opatrení užívať.

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí o dotáciu na nájomné od ministerstva hospodárstva.

Patrí Vaša prevádzka pod povinne zatvorenú prevádzku?

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa tomuto segmentu rozhodlo pomôcť formou dotácie na pokrytie časti fixných nákladov. Táto dotácia sa týka nie len cestovných kancelárii alebo turistických centier ale aj oblastí podnikania, ktoré s cestovným ruchom úzko súvisia ako napríklad reštaurácie, múzeá, doprava a iné. Na podporu podnikov v odvetví cestovného ruchu v súvislosti s COVID-19 bol naplánovaný rozpočet vo výške 100 000 000 eur z prostriedkov štátneho rozpočtu.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo