Prvá Pomoc Plus

V súvislosti so stále trvajúcou pandémiou sa štát rozhodol predĺžiť finančnú pomoc pre podnikateľov pod upraveným názvom projektu „Prvá Pomoc Plus“, ktorá je v platnosti od 1.11.2020. Prvým obdobím, za ktoré je možné žiadať príspevok podľa novej schémy je október 2020. Nastalo niekoľko zmien v podmienkach, možnosti predkladania žiadostí a výkazov, a taktiež v samotnej výške jednotlivých príspevkov.

Prinášame Vám prehľad základných informácií k podávaniu žiadostí a výkazov o finančný príspevok od štátu naprieč všetkými opatreniami.

03.02.2021: Nastalo zopár zmien v podmienkach súvisiacich s čerpaním príspevkov za obdobia od januára 2021. Tieto zmeny sme pre Vás zapracovali v jednotlivých opatreniach.

Ako postupovať, ak už boli čerpané príspevky z predošlého projektu „Prvá Pomoc“

So žiadateľmi, ktorí už majú uzatvorenú dohodu s úradom práce na základe predošlého projektu „Prvá Pomoc“, bude uzatvorený Dodatok k tejto dohode a zasielajú aj naďalej už iba výkaz.

Bez podpísaného dodatku k dohode nebude poskytnutý príspevok v rámci opatrenia „Prvá Pomoc Plus“.

Štát rozdelil príspevky na 5 kategórií

1.príspevok

Finančný príspevok je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva uzatvoriť alebo zakázať svoje prevádzky. Výška príspevku sa poskytuje za čas, ktorý zamestnancom nebolo možné prideľovať prácu.

2.príspevok

Finančný príspevok je určený pre živnostníkov, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva uzatvoriť resp. zakázať vstup do svoje prevádzky alebo ktorým poklesli tržby v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Podmienkou príspevku je, že takýto živnostník platí sociálne odvody alebo čerpá tzv. „odvodové prázdniny“. Výška príspevku sa poskytuje paušálne v závislosti od výšky poklesu tržieb.

3.príspevok

Finančný príspevok je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí obmedzili svoje prevádzky, uzatvorili svoje prevádzky alebo ktorým poklesli tržby v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Výška príspevku sa poskytuje za čas, za ktorý zamestnávateľ nemohol zamestnancom prideľovať prácu alebo sa poskytuje paušálne v závislosti od výšky poklesu tržieb.

4.príspevok

Finančný príspevok je určený pre živnostníkov, ktorí prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti, a ktorým nevznikla povinnosť platenia sociálnych odvodov a neplatia ani dobrovoľné sociálne poistenie. Príspevok je taktiež určený pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného spoločníka. Výška príspevku od desiateho mesiaca je paušálne určená na sumu 315 eur mesačne.

5.príspevok

Finančný príspevok je určený pre fyzické osoby, ktoré z dôvodu mimoriadnej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynie príjem. Podmienkou príspevku je, že túto činnosť fyzická osoba vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie. Výška príspevku je paušálne určená na 300 eur mesačne.

Patrí Vaša prevádzka pod povinne zatvorenú prevádzku?

Prenajímate alebo máte v prenájme obchodný priestor?

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo