Korona dotácie

Nepriaznivá podnikateľská situácia vyvolaná pandémiou koronavírusu zasiahla už takmer každého podnikateľa. Za uplynulé obdobie vzniklo niekoľko dotácií, ktoré majú pomôcť podnikateľom zvládnuť toto náročné obdobie. V závislosti od poklesu respektíve nárastu počtu infikovaných obyvateľov sa upravujú opatrenia vstupu do reštaurácií, fitness centier, kaderníctiev, obchodov atď. Nakoľko sa situácia neustále mení a vyvíja, prispôsobujú sa tomu aj podmienky a výšky jednotlivých dotácií.

Prvá Pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom

Najznámejšou dotáciou sa stala Prvá Pomoc resp. Prvá Pomoc + resp. Prvá Pomoc ++, ktorá poskytuje podnikateľom príspevok na mzdy zamestnancov a živnostníkom príspevok na samotnú živnosť. Od júla 2021 sa výška príspevku a možnosť čerpania dotácie bude určovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v danom mesiaci.

Za mesiace december 2021 a január 2022 je možné čerpať dotáciu v rámci Fázy 2 nasledovne:

  • opatrenie č.1 a 3A vo výške 80 % celkovej ceny práce (najviac 1.100 Eur)
  • opatrenie č. 2 vo výške 270 – 810 Eur
  • opatrenie č. 3B vo výške 450 – 810 Eur (najviac vo výške 80 % ceny práce zamestnanca)
  • opatrenie č. 4A a 4B vo výške 315 Eur
Príspevok na mzdové náklady zamestnanca pri povinne zatvorenej prevádzke

Výkaz za mesiac december 2021 je možné podať do 28.02.2022.

Výkaz za mesiac január 2022 je možné podať do 31.03.2022.

Dotácia pre cestovný ruch

Spoločnosti podnikajúce v oblasti cestovného ruchu ako sú hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie a ostatné, boli zasiahnuté pravdepodobne v najväčšej miere. Prevádzky nebolo možné otvoriť celé mesiace, a preto ministerstvo dopravy poskytlo dotáciu na nepokryté fixné náklady pre tieto zariadenia. Aktuálne je otvorená v poradí už 4.etapa tejto dotácie („Jesenná dotácia“), čo znamená, že o dotáciu je možné žiadať za obdobie od 1.9.2021 až 30.11.2021. Žiadosť o dotáciu bola sprístupnená od 06.12.2021. Pokiaľ Vám vzniká nárok aj za predchádzajúce obdobia, môžete v rámci 4.etapy žiadať príspevok aj za obdobia spätne.

Dotácia na nájomné

Poskytuje sa za obdobie, kedy museli byť prevádzky uzatvorené alebo výrazne obmedzené. Ministerstvo hospodárstva poskytne dotáciu na nájomné nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava prenajímateľom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Obdobie, za ktoré je možné žiadať dotáciu, závisí od COVID AUTOMATU, okresu a typu prevádzky. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu bola spustená dňa 17.12.2021. Žiadosti je možné predkladať do 28.02.2022.

Dotácia Prvá Pomoc je najčastejšie využívanou dotáciou, preto sme pre vás spracovali prehľad jednotlivých opatrení

1.príspevok

(príspevok ukončený)

Finančný príspevok je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí museli na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva uzatvoriť alebo zakázať svoje prevádzky. Výška príspevku sa poskytuje za čas, ktorý zamestnancom nebolo možné prideľovať prácu.

Príspevok na mzdové náklady zamestnanca pri povinne zatvorenej prevádzke
Príspevok pre SZČO pri poklese tržieb

2.príspevok

Príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti sa bude poskytovať vo výške 60% vymeriavacieho základu, z ktorého je SZČO povinná platiť poistné na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie k 28. februáru 2022, najviac však v sume 810 eur.

Ohľadom údajov pre vyplnenie žiadosti sa obráťte na svojho účtovníka, prípadne na sociálnu poisťovňu.

Žiadosť môžete zaslať poštou, elektronicky (portál www.slovensko.sk) prípadne ju osobne zaniesť na príslušný úrad práce.

Bližšie informácie o čerpaní pomoci pre živnostníkov nájdete tu.

3.príspevok

(príspevok ukončený)

Finančný príspevok je určený všetkým zamestnávateľom, ktorí obmedzili svoje prevádzky, uzatvorili svoje prevádzky alebo ktorým poklesli tržby v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Výška príspevku sa poskytuje za čas, za ktorý zamestnávateľ nemohol zamestnancom prideľovať prácu alebo sa poskytuje paušálne v závislosti od výšky poklesu tržieb.

Príspevok pre zamestnávateľa na mzdové náklady zamestnancov pri poklese tržieb
Príspevok pre SZČO a jednoosobové s.r.o.

4.príspevok

(príspevok ukončený)

Finančný príspevok je určený pre živnostníkov, ktorí prerušili alebo obmedzili vykonávanie svojej činnosti, a ktorým nevznikla povinnosť platenia sociálnych odvodov a neplatia ani dobrovoľné sociálne poistenie. Príspevok je taktiež určený pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú jediného spoločníka. Výška príspevku od desiateho mesiaca je paušálne určená na sumu 315 eur mesačne.

5.príspevok

(príspevok ukončený)

Finančný príspevok je určený pre fyzické osoby, ktoré z dôvodu mimoriadnej situácie prestali vykonávať činnosť, z ktorej im plynie príjem. Podmienkou príspevku je, že túto činnosť fyzická osoba vykonávala pred dňom vyhlásenia krízovej situácie. Výška príspevku je paušálne určená na 300 eur mesačne.

Príspevok pre fyzické osoby bez príjmu
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo