Korona dotácie

Nepriaznivá podnikateľská situácia vyvolaná pandémiou koronavírusu zasiahla už takmer každého podnikateľa. Za uplynulé obdobie vzniklo niekoľko dotácií, ktoré majú pomôcť podnikateľom zvládnuť toto náročné obdobie. V závislosti od poklesu respektíve nárastu počtu infikovaných obyvateľov sa upravujú opatrenia vstupu do reštaurácií, fitness centier, kaderníctiev, obchodov atď. Nakoľko sa situácia neustále mení a vyvíja, prispôsobujú sa tomu aj podmienky a výšky jednotlivých dotácií.

Prvá Pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom

Najznámejšou dotáciou sa stala Prvá Pomoc resp. Prvá Pomoc + resp. Prvá Pomoc ++, ktorá poskytuje podnikateľom príspevok na mzdy zamestnancov a živnostníkom príspevok na samotnú živnosť. Od júla 2021 sa výška príspevku a možnosť čerpania dotácie bude určovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v danom mesiaci.

Za mesiace novemberdecember 2021 je možné čerpať dotáciu v rámci Fázy 1 resp. Fázy 2.

Za mesiac november 2021 môžu podnikatelia žiadať:

  • opatrenie č.1 a 3A vo výške 80 % celkovej ceny práce (najviac 1.100 Eur)
  • opatrenie č. 2 vo výške 270 – 810 Eur
  • opatrenie č. 4A a 4B vo výške 315 Eur,
  • opatrenie č. 3B nie je možné žiadať za mesiac november 2021

Za mesiac december 2021 môžu podnikatelia žiadať:

  • opatrenie č.1 a 3A vo výške 80 % celkovej ceny práce (najviac 1.100 Eur)
  • opatrenie č. 2 vo výške 270 – 810 Eur
  • opatrenie č. 3B vo výške 450 – 810 Eur (najviac vo výške 80 % ceny práce zamestnanca)
  • opatrenie č. 4A a 4B vo výške 315 Eur,

Výkaz za mesiac november 2021 je možné podať do 31.01.2022

Výkaz za mesiac december 2021 je možné podať do 28.02.2022

Príspevok na mzdové náklady zamestnanca pri povinne zatvorenej prevádzke

Dotácia pre cestovný ruch

Spoločnosti podnikajúce v oblasti cestovného ruchu ako sú hotely, reštaurácie, cestovné kancelárie a ostatné, boli zasiahnuté pravdepodobne v najväčšej miere. Prevádzky nebolo možné otvoriť celé mesiace, a preto ministerstvo dopravy poskytlo dotáciu na nepokryté fixné náklady pre tieto zariadenia. Aktuálne je otvorená v poradí už 4.etapa tejto dotácie („Jesenná dotácia“), čo znamená, že o dotáciu je možné žiadať za obdobie od 1.9.2021 až 30.11.2021. Žiadosť o dotáciu bola sprístupnená od 06.12.2021. Pokiaľ Vám vzniká nárok aj za predchádzajúce obdobia, môžete v rámci 4.etapy žiadať príspevok aj za obdobia spätne.

Dotácia na nájomné

Poskytuje sa za obdobie, kedy museli byť prevádzky uzatvorené alebo výrazne obmedzené. Ministerstvo hospodárstva poskytne dotáciu na nájomné nájomcovi vo výške, v akej bola poskytnutá zľava prenajímateľom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Obdobie, za ktoré je možné žiadať dotáciu, závisí od COVID AUTOMATU, okresu a typu prevádzky. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu bola spustená dňa 17.12.2021. Žiadosti je možné predkladať do 28.02.2022.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo