Zľava -10% za skoré doručovanie dokladov

Doručenie dokladov do 7. dňa v mesiaci

Od 1.6.2020 ponúkame našim klientom bonus za skoré doručenie účtovných dokladov vo výške 10% (zľava sa týka odmeny za vedenie účtovníctva). Zámerom ponúkanej zľavy je nielen zaúčtovať doklady čo najskôr ale aj spracovať a podať daňové priznanie k DPH ešte pred 15-tym dňom v mesiaci.

Aby Vám nárok na bonus vznikol, je potrebné, aby ste nám doručili podstatnú časť účtovných dokladov do 7-ho dňa v mesiaci a zároveň mali v danom čase uhradené všetky naše faktúry. V prípade, že sa Vám nepodarí doručiť nejaký doklad včas, ale nám ho doručíte dodatočne s tým, že bude naplnený náš zámer ponúkanej zľavy, o zľavu určite neprídete.

TaxWise odmena pre
zodpovedných podnikateľov

Ak máte radi poriadok a viete doručovať dokumenty skoro, my Vás za to odmeníme. Okrem zľavy tak získate aj skore podanie na daňový úrad, prehľad vo firme a vyhnete sa stresom s úhradou DPH. V pripade ak Vám bude niečo chýbat, budete mať čas to doručiť načas.

Ceny vedenia účtovníctva po zľave

do 40 účtovných položiek

mesačne
43
38
70
  •  

do 70 účtovných položiek

mesačne
70
63
  •  

do 100 účtovných položiek

mesačne
95
85
50
  •  

viac ako 100 účtovných položiek

za každú položku navyše
0.8
0,72
  •  
EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo