Vedenie účtovníctva, ktoré sa mesačne prispôsobí.

Vedenie účtovníctva

Účtovníctvo nie je len plnenie si zákonnej povinnosti, ale predstavuje aj výborný nástroj, ako si udržať prehľad o vlastnej firme. Vďaka účtovníctvu dokážete lepšie posúdiť a zhodnotiť, kde sa momentálne Vaša spoločnosť nachádza. Na základe účtovných výstupov a reportingu si viete lepšie určiť správny smer a orientáciu do budúcna. My v Taxwise, ako Váš silný a stabilný partner, sa snažíme optimalizovať Vaše náklady na účtovníctvo aj prostredníctvom postupnej automatizácie.

Transparentna fakturácia
Prehrať video
 • sprevádzanie pri audite
 • vedenie skladovej evidencie
 • komunikácia s daňovými úradmi
 • vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
 • príprava dokumentov a dokladov na archiváciu
 • evidencia majetku a zostavenie odpisových plánov
 • príprava hlásení pre INTRASTAT, NBS a štatistiku
 • príprava interných smerníc v oblasti účtovníctva
 • vedenie pokladničnej knihy v domácej a cudzej mene
 • inventarizácia účtov a závierkové účtovné operácie
 • prejdenie problematických a nejasných dokladov s klientom
 • správne posúdenie a zaúčtovanie dokladov v účtovnom programe
 • kontrola formálnej správnosti účtovných dokladov a dokumentov
 • spracovanie predbežnej daňovej kalkulácie ešte pred koncom roka
 • spracovanie a podávanie DPH priznaní, kontrolných a súhrnných výkazov

Rozsah účtovných služieb:

 • priebežné vedenie účtovníctva
 • kontrola účtovných dokladov
 • zostavenie daňových priznaní k DPH
 • priebežné účtovné poradenstvo
 • zostavenie účtovných závierok a daňových priznaní
 • účtovný reporting
 • vyhotovenie vyúčtovaní pracovných ciest
 • spracovanie štatistických výkazov

Ako prebieha spolupráca?

 1. pripomienka

  Každý mesiac pripomenieme doručenie dokladov.

  1
 2. prevzatie

  Doklady doručíte osobne, poštou alebo elektronicky.

  2
 3. prevzatie

  Skontrolujeme formálnu správnosť dokladov.

  3
 4. účtovanie

  Vaše doklady čo najskôr zaúčtujeme.

  4
 5. komunikácia

  Nejasnosti ohľadne dokladov si s Vami odkomunikujeme.

  5
 6. riziká

  Upozorníme na prípadné účtovné a daňové riziká.

  6
 7. poradenstvo

  Zodpovieme Vaše účtovné, daňové a mzdové otázky.

  7
 8. vykazovanie

  Zostavíme, skontrolujeme, podáme priznania a výkazy.

  8
 9. reporting

  Pravidelne zašleme výstupy z Vášho účtovníctva.

  9

Flexibilné balíky

V spoločnosti TaxWise účtujeme mnoho novozaložených s.r.o., a preto máme tomu prispôsobené aj naše balíky služieb. Tie sú vytvorené tak, aby malé spoločnosti nemuseli platiť zbytočne veľa za vedenie účtovníctva, pokiaľ majú len niekoľko faktúr, pokladničných blokov alebo transakcií na bankovom účte.

Výhody pre účtovníctvo

 • Platíte len za to, čo skutočne zaúčtujeme.
 • Balík sa Vám prispôsobuje každý mesiac.
 • Možnosť dohodnúť fixný paušál.

Viac informácií ohľadne flexibílnych balíkov.

TaxWise s.r.o. - felxibílne balíky

Cenník účtovníctva

do 40 účtovných položiek

mesačne
43
 •  

do 70 účtovných položiek

mesačne
70
 •  

do 100 účtovných položiek

mesačne
95
 •  

viac ako 100 účtovných položiek

za každú položku navyše
0,80
 •  

- 10% zľava na účtovníctvo

Doručenie dokladov do 7. dňa v mesiaci

Od 1.6.2020 ponúkame našim klientom bonus za skoré doručenie účtovných dokladov vo výške 10% (zľava sa týka odmeny za vedenie účtovníctva). Zámerom ponúkanej zľavy je nielen zaúčtovať doklady čo najskôr ale aj spracovať a podať daňové priznanie k DPH ešte pred 15-tym dňom v mesiaci.

Aby Vám nárok na bonus vznikol, je potrebné, aby ste nám doručili podstatnú časť účtovných dokladov do 7-ho dňa v mesiaci a zároveň mali v danom čase uhradené všetky naše faktúry. V prípade, že sa Vám nepodarí doručiť nejaký doklad včas, ale nám ho doručíte dodatočne s tým, že bude naplnený náš zámer ponúkanej zľavy, o zľavu určite neprídete.

Skoré doručovanie dokladov

Ako radíme

Nie každý si dokáže dobre predstaviť, ako prebieha poradenstvo z našej strany a kedy vlastne o poradenstvo vôbec ide. Pre lepšiu predstavu uvádzame ilustratívne príklady, ako to u nás funguje.

Nadväzujúce služby

Daňové poradenstvo

Pokiaľ chcete mať istotu, že Vám v budúcnosti nehrozia negatívne finančné dopady pri prípadných daňových kontrolách, potrebujete mať za sebou skúseného daňového poradcu. Posúdime Vám nielen Vaše transakcie z hľadiska dane z príjmov a DPH, ale Vám aj navrhneme najoptimálnejší model podnikania.

Spracovanie DPH

Pravidelným výstupom z účtovníctva sú DPH priznania, kontrolné a súhrnné výkazy. Tieto nestačí len jednoducho vygenerovať a podať na daňový úrad, ale potrebujete im venovať aj náležitú pozornosť, aby údaje v nich boli správne. Inak Vám hrozia sankcie.

Personalistika a mzdy

Zamestnávate zamestnancov? Len dostatočne zdatný mzdový účtovník Vám pri spracovaní miezd dokáže vždy správne zohľadniť PN-ky, ošetrovné, dovolenky a náhrady mzdy pri iných prekážkach. Správne zaúčtovanie miezd je následne tiež veľmi dôležité.

4 dôvody prečo si vybrať TaxWise s.r.o.

 1. transparentné ceny

  Transparentné ceny

  U nás sa Vám fakturovaná suma stanovuje podľa skutočne zaúčtovaných účtovných prípadov. Ak dokladov máte málo, aj cena za účtovníctvo tomu odpovedá. Ak sa Vám darí a dokladov máte viac, cena transparentne odzrkadľuje počet účtovných položiek.

 2. Inovatívnosť

  Inovatívnosť

  Ani účtovníctvo sa nevyhýba automatizácii procesov. Okrem vylepšovania vlastných interných procesov pracujeme aj na vývoji vlastného účtovno-fakturačného nástroja založeného na umelej inteligencii, vďaka ktorému pracujeme efektívnejšie.

 3. Komplexné služby

  Komplexné služby

  Vy nám len odovzdáte Vaše doklady a o všetko ostatné sa postaráme my. Doklady nielen zaúčtujeme, ale ich aj skontrolujeme a upozorníme Vás na súvisiace okolnosti, aby ste predišli prípadným daňovým a účtovným rizikám a negatívnym finančným dopadom.

 4. Informovanosť

  Informovanosť

  O každej dôležitej zmene účtovných a daňových predpisov budete včas informovaní, aby ste dokázali promptne zareagovať a nastaviť Váš biznis tak, aby ste legálne ušetrili čo najviac na daniach a odvodoch.

vzdelávanie - odber noviniek
Prehľad noviniek v účtovníctve
Udržujte si prehľad o zmenách v zákonoch a nových výhľaškach.
Pohodlne a bez spamu.
EARLY BIRD
-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa
podklad zľava 10% na účtovníctvo