Spolupracujeme

Okrem účtovných a daňovo-poradenských služieb ponúkame našim klientom aj širokú paletu administratívnych služieb, aby ste mohli venovať svoj drahocenný čas hlavne biznisu. Našich klientov veľmi dobre poznáme, efektívnym spôsobom si posúvame interne informácie, aby aj v prípade neprítomnosti jedného kolegu sme vedeli Vašim požiadavkám plnohodnotne vyhovieť. Na druhej strane sú informácie o Vašom podnikaní u nás v bezpečí, internými procesmi máme dostatočne zabezpečenú ochranu Vašich údajov.

Bright Ideas

Nové podnikateľské projekty našich klientov si často vyžadujú zakladanie nových spoločností s ručením obmedzeným, komanditných spoločností alebo živností. Nové obchodné spoločnosti alebo živnosti zakladáme našim klientom aj z dôvodu daňovej optimalizácie. Spoločnosť Bright Ideas sa venuje zakladaniu s.r.o. a ďalším entitám viac ako 8 rokov a má už viac ako 4 000 referencií. Je tak absolútnym lídrom na trhu zakladania s.r.o.

BI corporate management

V priebehu podnikania dochádza v spoločnostiach našich klientov k rôznym zmenám. Môže ísť o rozšírenie predmetov podnikania, pribratie nového spoločníka, zmenu konateľa, prípadne sťahovanie sa do nových priestorov. V priemere dochádza každé 2 roky k zmenám údajov v obchodnom registri. Spoločnosť BI Corporate management sa na rozdiel od Bright Ideas venuje vykonávaniu zmien v obchodnom registri, počas svojej viac ako 3 ročnej existencie má za sebou viac ako 1 200 vykonaných zmien.

BizWise

Podnikanie si okrem udržiavania a získavania nových klientov a zákaziek vyžaduje aj inovácie a prinášanie nových produktov a marketingových kanálov. Spoločnosť BizWise sa venuje biznis developmentu a podnikateľskému poradenstvu s cieľom vylepšovať procesy u klientov. Snažíme sa pridávať nové služby do portfólia a celkovo posúvame biznis našich klientov kvalitatívne aj ziskovo na vyššiu úroveň.

SKDP

Ako daňoví poradcovia a členovia Slovenskej komory daňových poradcov garantujeme našim klientom poskytovanie služieb na vysokej odbornej úrovni. Popri neustálom vzdelávaní sa absolvujeme aj pravidelné školenia organizované komorou, čím udržiavame krok v neustále sa meniacom legislatívnom prostredí.