Náš príbeh

História

Spoločnosť TaxWise so sídlom v  Bratislave bola založená v máji 2016. Počiatky tejto spoločnosti však siahajú ešte omnoho ďalej, a síce do roku 2007, kedy bola založená spoločnosť Bright Ideas.

Spoločnosť Bright Ideas bola založená za účelom zakladania nových spoločností,  vedenia účtovníctva a poradenstva. Do dnešného dňa založila už viac ako 5000 spoločností (prevažne s.r.o.). Jej hlavným predstaviteľom je od začiatku Ján Svočák.

V roku 2016 pristúpil k Jánovi Svočákovi obchodný partner Pavol Grožaj a založili spolu spoločnosť TaxWise, čím došlo k odčleneniu účtovných a poradenských činností do spoločnosti TaxWise s.r.o. Spoločnosť Bright Ideas sa odvtedy intenzívne venuje predovšetkým zakladaniu nových spoločností a  spoločnosť TaxWise sa venuje predovšetkým účtovníctvu, daňovému poradenstvu a spracovaniu miezd.

Súčasnosť

Začiatkom roka 2020 pristúpil do spoločnosti daňový poradca Ľuboš Čandik, čím sa odborná úroveň poskytovaná spoločnosťou TaxWise výrazne posilnila.

Spoločnosť TaxWise od svojho počiatku kontinuálne a  neustále rastie. Aj v náročných obdobiach sa neustále snažíme o rozvoj a zvyšovanie kvality, rozširujeme ponuku našich služieb a nasledujeme smer automatizácie. Krízové situácie pre nás znamenajú nie hrozbu, ale príležitosť, ako sa odlíšiť od ostatných.

Účtovníctvo a mzdy spracovávame v programe Pohoda. Naše služby poskytujeme v  slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

Vedenie TaxWise s.r.o.

Vízia budúcnosti

O 5-10 rokov účtovníctvo, ako ho poznáme dnes, nebude existovať. Väčšinu manuálnych úkonov nahradí automatizácia. Špecializované účtovno-analytické tímy budú previazané s biznisom oveľa viac ako je tomu dnes.

Analýza spracovávaných dát v reálnom čase a v rukách (mobilných telefónoch) majiteľov a manažérov bude absolútnou nevyhnutnosťou. Bez nej sa moderný podnikateľ nezaobíde a neuspeje.

Aj preto sme sa ako spoločnosť rozhodli pozerať na budúcnosť cez moderné technológie, ktoré sa snažíme implementovať do interných procesov a komunikácie s klientom. Taktiež sme sa rozhodli investovať do nových technológií a vyvíjame vlastný účtovno-fakturačný nástroj založený na využívaní umelej inteligencie.

EARLY BIRD

-10% zľava
na účtovníctvo
za doručenie dokladov do 7. dňa

podklad zľava 10% na účtovníctvo